Badanie satysfakcji klienta

1. Jak Pan(i) ocenia współpracę z naszą firmą?

2. Czy produkty dostarczone przez naszą firmę spełniają oczekiwania?

3. Jak Pan(i) ocenia poszczególne elementy naszej firmy:

(skala 1-5, gdzie 5 = ocena bdb., 4 = ocena db, 3 = ocena dostatecznie, 2 = ocena miernie, 1 – bardzo źle)
jakość produktu - wykonanie

stosunek jakości produktu do ceny

doświadczenia z działem sprzedaży podczas składania zamówienia

czas realizacji zamówienia

eksploatacja produktu

obsługa posprzedażowa

4. Na ile prawdopodobne jest, że w przypadku wystąpienia potrzeby wybralibyście ponownie Państwo nasz produkt?

5. Na jakiej płaszczyźnie, w którym momencie współpracy współpracowało się Państwu z nami najtrudniej?

(odpowiedź spontaniczna respondenta, jeżeli nie ma takiej sytuacji to wpisujemy „brak sytuacji)

6. Co byście Państwo zmienili w sferze kompetencji na linii dostawca – klient?

(odpowiedź spontaniczna respondenta, jeżeli nie ma obszaru kompetencji do zmiany wpisujemy „brak”)

Metryka respondentów

M1. Nazwa podmiotu

M2. Telefon kontaktowy z podmiotem

Ankieter

Uwagi