perfumy

1.Jak pan(i) ocenia sytuację biznesową pod kątem prowadzenia działalności z dniem wprowadzenia Polskiego Ładu?

1b.Wg pana(i) na ile wprowadzenie programu Polskiego Ładu wpłynie na produkcję u państwa?

2. Czy wg pana utrzymacie państwo planowaną produkcję w roku 2022 po wprowadzeniu programu Polskiego Ładu?

2b. O ile procent wzrosły koszty prowadzenia biznesu po wprowadzeniu programy Polskiego Ładu?>

3. W jaki sposób radzicie sobie państwo ze skutkami programu Polskiego Ładu?

4. Czy bierzecie państwo pod uwagę zmianę producenta pasz/ mieszanek na tańszego w nowej rzeczywistości?

5. Czy zamierzacie ciąć zatrudnienie?

6. Czym żywicie drób?

7. Jakiej marki pasz używacie?

8. Czy jesteście jako hodowcy zadowoleni z tej marki?

9. Dlaczego korzystacie z pasz tej marki?

10. Jakie inne marki pasz żywieniowych pan(i) zna?

11. Gdzie zdobywa pan(i) wiedzę o paszach żywieniowych?

Metryki

Miasto

Wielkość produkcji rocznej

Ulica

Telefon

Adres email

Ankieter

Uwagi