gaz

Kwestionariusz

1. Rodzaj głównego urządzenia do podgrzewania/gotowania posiłków:

2. Z jakiego paliwa/energii korzysta Pan(i) głównie do gotowania/przygotowywania posiłków?

3. Czy ma Pan(i) butle na płynny gaz (propan-butan) w gospodarstwie domowym?

Do jakich celów wykorzystuje Pan(i) płynny gaz?

Instrukcja dla ankietera - proszę precyzyjne dopytać respondenta o cel stosowania

Proszę o wskazanie formy głównego opakowania gazu płynnego:

Ile butli na gaz płynny Pan(i) posiada?

Jak często wymienia Pan(i) butlę na płynny gaz (propan-butan)?

Gdzie najczęściej wymienia Pan(i) butlę na płynny gaz (propan-butan)?

Nazwa stacji i lokalizacja (ulica, dzielnica, nazwa sklepu)

Nazwa dostawcy

Inne

Dlaczego nie wymienia Pan(i) butli w Butlomatach AmeriGas?

Respondent może wskazać maksymalnie dwie odpowiedzi

Jakie warunki/okoliczności musiałyby zaistnieć, aby chciał(a)by Pan(i) korzystać z butlomatów?

Dlaczego wymienia Pan(i) butlę na płynny gaz (propan-butan) u tego dostawcy?

4. Czy wie Pan(i) co to jest Butlomat? Należy zweryfikować znajomość Butlomatu. Jeżeli respondent powie, iż respondent powie, że służy do nabijania butli proszę zaznaczyć odpowiedź "nie"

5. Czy wiedział(a) Pan(i) do teraz (moment ankietowania), że Butlomat znajduje się na terenie obiektu, w którym się znajdujemy?

6. Co sądzi Pan(i) o aktualnej lokalizacji Butlomatów AmeriGas?

Dlaczego aktualna lokalizacja jest niewłaściwa?

Czy dobrym pomysłem byłoby zastosowanie oznakowania prowadzącego do Butlomatów w formie strzałek lub banerów?

7. Czy ma Pan(i) doświadczenie w korzystaniu z Butlomatu AmeriGas?

Kiedy ostatni raz korzystał(a) Pan(i) z Butlomatów?

W jaki sposób korzystał Pan(i) w przeszłości z Butlomatów?

Czy zamierza Pan(i) dalej korzystać z Butlomatu w przyszłości?

Co panu sprawiło najwięcej trudności w obsłudze?

Jakie są najmocniejsze strony korzystania z butlomatów?

Dlaczego?

8. Czy umiałby Pan(i) skorzystać z butlomatów AmeriGas?

9. Czy chciał(a)by Pan(i) aby dostawca butli z gazem informował Pana(ią) o nowościach, promocjach, upustach?

W jaki sposób?

10. W skali na 1 na 10 (gdzie odpowiedź 10 pkt. oznacza najbardziej) na ile polecił(a)by Pan(i) Butlomat swoim znajomych/rodzinie?

11. Co chciał(a)by Pan(i) dostać w zmian za polecenie operatorowi Amerigas swojego znajomego?

Metryka

M1. Płeć

M2. Wiek

M3. Wykształcenie

M4. Wielkość gospodarstwa domowego

M5. Status zawodowy

M6. W jaki sposób najczęściej płaci Pan(i) za zakupy w kasie marketu?

M10. W jaki sposób udaje się Pan(i) na zakupy:

M7. Miejscowość

M8. Osiedle, ulica

M9. Ankieta zrealizowana z:

Informacje techniczne

Ankieter

Uwagi