chemia pralnicza

Prowadzimy badanie opinii dotyczące znajomości marki produktów chemicznych do prania.

Kwestionariusz

Czy kupuje Pan(i) proszek Ultra?

Czy chciał(a)by Pan(i) w przyszłym tygodniu wziąć udział w płatnym badaniu opinii odnośnie proszku do prania Ultra?

Metryka

1. Płeć

2. Wiek

3. Telefon

4. Adres (ulica, nr budynku i mieszkania)

Ankieter

Uwagi