baryni

Dzień dobry, moje nazwisko […], Centrum Badań Rynkowych i Społecznych. Prowadzę ankietę dotyczącą rynku nieruchomości. Czy mogę zająć 3 minuty i przeprowadzić anonimową ankietę?

1. Czy macie państwo aktualnie potrzebę przyjęcia agenta(agentów) do biura?

Dlaczego nie?

[map map-57 "zoom:14;clat:51.089999999999996;clng:17.01999999999999;lat:51.09;lng:17.02"]

2. Jeżeli miał(a)by pan(i) podsumować ostatnie 2 miesiące – początek roku 2019, to z jakimi trudnościami ma do czynienia branża pośrednictwa nieruchomości?

3. Za chwilę przedstawię panu(i) koncepcję usługi w kilku zdaniach. Chciałbym aby pan(i) wyraził(a) swoją ocenę.

Na państwa stronie zostałby umieszczony unikalny numer telefonu, który za każdym razem odbierany jest przez naszego konsultanta. Nasz konsultant bada potrzeby klienta, następnie przesyła je w formie podsumowania na państwa email oraz potwierdza państwu wysyłkę smsem, po czym dzwoni do klienta zainteresowanego kupnem, najmem, czy sprzedażą celem przekazania informacji zwrotnej o statusie. Nasi konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-17:00. To nie wszystko, codziennie, w każdy poniedziałek oraz 1 raz w miesiącu na wskazany przez pana(ią) adres email otrzymujecie raport dot. liczby połączeń przychodzących vs odebranych. Taki raport pokazuje rzeczywisty popyt vs kategorie transakcji vs zainteresowanie rodzajem nieruchomości.
Co pan(i) sądzi o pomyśle zdalnej obsługi zapytań telefonicznych oraz email w sprawie ofert nieruchomości z państwa strony www?

4. Czy był(a)by pan(i) zainteresowany(a) obsługą zewnętrzną biura?

4.1. Ile mógł(a)by pan(i) zapłacić miesięcznie za 8 godzinne wsparcie z zewnątrz x 5 dni w tygodniu + raport, aby nie stanowiło to obciążenia?

5. Czy był(a)by pan(i) zainteresowany(a) umawianiem spotkań agenta w terenie?

5.1. Ile mógł(a)by pan(i) zapłacić miesięcznie za usługę umawiania spotkań agenta, aby nie stanowiło to obciążenia?

6. Czy był(a)by Pan(i) zainteresowana otrzymaniem oferty na maila?

7. Na jaki adres mailowy?

8. Imię i nazwisko rozmówcy

6. imię i nazwisko

7. e-mail celem przesłania prezentacji oferty

8. Typ firmy

Inne - jakie?

9. nazwa agencji

10. nr telefonu

11. miasto

Uwagi

Ankieter