Badanie przepływu klientów

Kwestionariusz badawczy

1. Czy otrzymał(a) Pan(i) gazetki reklamowe sieci ALDI do skrzynki pocztowej/na inne wskazane miejsce na posesji?

1.1. Kiedy ostatnio otrzymał(a) Pan(i) gazetkę reklamową sieci ALDI?

Kasa

Metryka

M2. Miasto

Ulica i numer bramy

Kod pocztowy

Ankieter