Badanie preferencji wobec nowego punktu usługowego

Kwestionariusz

Czy chodzi Pan(i) do kawiarni?

Jak często chodzi Pan(i) do kawiarni?

(np. ile razy w tygodniu?)

Ile średnio wydaje Pan(i) na pojedynczy zakup w kawiarni?

Co najczęściej kupuje Pan(i) w kawiarni?Dlaczego nie chodzi Pan(i) do kawiarni?


Czy przychodziłby Pan(i) do kawiarni, która powstałaby przy ulicy Rydygiera (przy ul. św. Wincentego)?

Jak często odwiedzał(a)by Pan(i) kawiarnię?

Ile jest Pan(i) w stanie przeznaczyć na kawę i ciastka?

Jaki punkt usługowy mógłby się Pana(i) zdaniem tam znaleźć?

Metryka

M1. Płeć

M2. Wiek

M3. Wykształcenie

M4. Liczba osób w gospodarstwie domowym

M7. Dochód netto gospodarstwa domowego

M8. Miejscowość

M9. Osiedle, ulica, nr budynku i lokalu

Ankieter

Uwagi