Ankieta dot. alkoholu w przestrzeni publicznej

Kwestionariusz

1. Czy we Wrocławiu należy wprowadzić obszary w przestrzeni publicznej, w których będzie można legalnie spożywać alkohol na wolnym powietrzu?

2. Gdzie według Pana(i) powinna znajdować się przestrzeń publiczna, w której będzie można legalnie spożywać alkohol na wolnym powietrzu?

Respondent może wskazać dwie odpowiedzi z listy poniżej

3. Czy uważa Pan(i), że wprowadzenie odstępstw od zakazów spożycia napojów alkoholowych w miejscach publicznych:

4. Czy uważa Pan(i), że na Wyspie Słodowej powinien zostać zniesiony ustawowy zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych?

5. Czy uważa Pan(i), że w przypadku nasilenia się niepożądanych lub zagrażających bezpieczeństwu zachowań związanych ze spożyciem alkoholu w wyznaczonych obszarach na wolnym powietrzu, należy przywrócić zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych?

6. Czy uważa Pan(i), że ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach w godzinach nocnych:

7. Jakie działania towarzyszące powinny zostać podjęte w związku ze stworzeniem stref w których będzie można spożywać alkohol?

8. Inne - jakie?

Metryka

M1. Płeć

M2. Wiek

M3. Wykształcenie

M4. Liczba osób w gospodarstwie domowym

M7. Dochód netto gospodarstwa domowego

M8. Osiedle

M9. Ulica, nr budynku i lokalu

Ankieter

Uwagi