Badanie zachowań przedrezygnacyjnych

Kwestionariusz zachowań przedrezygnacyjnych

Badanie jest anonimowe. Prosimy o odpowiedź na wszystkie pytania. Wypełnienie arkusza nie powinno zabrać więcej niż 15 minut. Z góry dziękujemy za pomoc.
dr Zbigniew Piskorz, mgr Łukasz Mytnik, mgr Damian Badzmirowski
Odpowiedzi na pytania oznaczone gwiazdką są wymagane

Cel badania

Ponieważ pełni Pan(i) rolę bezpośredniego przełożonego w swojej organizacji, prosimy o pomoc w badaniu naukowym. Celem badania jest analiza zachowań sygnalizujących chęć rezygnacji podwładnego z pracy.
W zamian za Pana(i) pomoc chętnie podzielimy się z Panem(ią) rezultatami naszych badań. Jeśli Pan(i) wyśle maila z tematem „wyniki badania” do lukas.mytnik@gmail.pl – po zamknięciu projektu badawczego przeslemy Panu(i) podsumowanie wyników.

Instrukcja wypełnienia kwestionariusza

Proszę przywołać w pamięci zachowania jednego konkretnego pracownika, który ostatnio zwolnił się z pracy i wcześniej nie informował Pana(i) o zamiarze odejścia. Proszę wziąć pod uwagę okres zanim osoba ta złożyła wypowiedzenie. Proszę ocenić czy opisane zachowanie było przejawiane częściej niż w przeszłości, kiedy pracownik nie rozważał odejścia. Proszę zaznaczyć swoją ocenę na podanej skali.

Porada uodparniająca na tzw. „efekt potwierdzenia”

Kwestionariusz jest podatny na wywoływanie tzw. efektu potwierdzenia u osoby ankietowanej. To znaczy, że fakt odejścia pracownika może sztucznie wywołać w Pana(i) pamięci występowanie danego zachowania. Może wtedy Pan(i) bezwiednie przyjąć, że „skoro odszedł to na pewno tak właśnie się zachowywał”. Prosimy aby był(a) Pan(i) czujny(a) i samokrytyczny(a). Proszę nie dać się zwieść temu efektowi.

Kim był Pana(i) ostatni rezygnujący z pracy podwładny?

Prosimy o podanie informacji umożliwiających opisanie Pana(i) podwładnego/podwładnej poprzez dane demograficzne.

1. Płeć

2. Jaki był jego/jej charakter pracy (przeważnie)?

3. W jakim był(a) wieku? *

4. Ile lat on(a) pracował(a) w tej organizacji? Jeśli nie pamięta Pan(i) dokładnie, proszę podać w przybliżeniu. *

5. Jakie było jego/jej wykształcenie?*

Arkusz oceny zmiany zachowania przed złożeniem rezygnacji

Poniżej znajdzie Pan(i) listę zachowań jakie mógł przejawiać Pana(i) pracownik, zanim poinformował Pana(ią) o zamiarze zwolnienia się z pracy. Proszę ocenić jak zmieniło się zachowanie Pana(i) wybranego pracownika od momentu gdy najprawdopodobniej zaczął rozważać odejście z firmy. Podana skala odpowiedzi mierzy zmianę zachowania pracownika zgodnie z przedstawionym poniżej opisem.
1 - zdecydowanie rzadziej/mniej
2 - rzadziej/mniej
3 - bez zmian/trudno powiedzieć
4 - częściej/bardziej/więcej
5 - zdecydowanie częściej/bardziej/więcej

1. Przykładał(a) się do wykonywanej pracy *

zdecydowanie rzadziej/mniej zdecydowanie częściej/bardziej/więcej

2. Angażował(a) się w pracę zespołową *

zdecydowanie rzadziej/mniej zdecydowanie częściej/bardziej/więcej

3. Wyrażał(a) niezadowolenie z obecnej pracy *

zdecydowanie rzadziej/mniej zdecydowanie częściej/bardziej/więcej

4. Prowadził(a) prywatne rozmowy telefoniczne w godzinach pracy *

zdecydowanie rzadziej/mniej zdecydowanie częściej/bardziej/więcej

5. Mówił(a) o czasie w przyszłości, gdy już nie będzie pracował(a) w tej firmie *

zdecydowanie rzadziej/mniej zdecydowanie częściej/bardziej/więcej

6. Popełniał(a) błędy w pracy *

zdecydowanie rzadziej/mniej zdecydowanie częściej/bardziej/więcej

7. Wyczekiwał(a) godziny zakończenia pracy i wychodził(a) dokładnie o czasie *

zdecydowanie rzadziej/mniej zdecydowanie częściej/bardziej/więcej

8. Przejawiał(a) brak entuzjazmu i/lub akceptacji dla misji organizacji *

zdecydowanie rzadziej/mniej zdecydowanie częściej/bardziej/więcej

9. Współpracownicy narzekali na jego/jej pracę i/lub zachowanie *

zdecydowanie rzadziej/mniej zdecydowanie częściej/bardziej/więcej

10. Wnioskował(a) o zmianę grafiku tak aby przyjść do pracy później lub wyjść wcześniej niż dotychczas *

zdecydowanie rzadziej/mniej zdecydowanie częściej/bardziej/więcej

11. Zdarzało się jemu/jej, że nie pracował(a) wydajnie *

zdecydowanie rzadziej/mniej zdecydowanie częściej/bardziej/więcej

12. Interesował(a) się ofertami szkoleń finansowanymi przez firmę *

zdecydowanie rzadziej/mniej zdecydowanie częściej/bardziej/więcej

13. Bywał(a) cichy(a) i zdystansowany(a) *

zdecydowanie rzadziej/mniej zdecydowanie częściej/bardziej/więcej

14. Negatywnie oceniał(a) swoje obecne wynagrodzenie, benefity i/lub możliwości awansu w porównaniu do ofert innych firm *

zdecydowanie rzadziej/mniej zdecydowanie częściej/bardziej/więcej

15. Bywał(a) niesamodzielny(a) i/lub bez inicjatywy *

zdecydowanie rzadziej/mniej zdecydowanie częściej/bardziej/więcej

16. Brał(a) pojedyncze dni urlopowe *

zdecydowanie rzadziej/mniej zdecydowanie częściej/bardziej/więcej

17. Bywał(a) arogancki(a) w kontaktach z przełożonym *

zdecydowanie rzadziej/mniej zdecydowanie częściej/bardziej/więcej

18. Podkreślał(a) w wypowiedziach jak wiele wysiłku wkłada w swoją pracę *

zdecydowanie rzadziej/mniej zdecydowanie częściej/bardziej/więcej

19. Spędzał(a) czas gawędząc i/lub odwiedzając współpracowników *

zdecydowanie rzadziej/mniej zdecydowanie częściej/bardziej/więcej

20. Przejawiał(a) irytację w codziennych kontaktach zawodowych *

zdecydowanie rzadziej/mniej zdecydowanie częściej/bardziej/więcej

21. Wyrażał(a) chęć do pracy w nadgodzinach *

zdecydowanie rzadziej/mniej zdecydowanie częściej/bardziej/więcej

22. Wyrażał(a) się szczerze/dosadnie na różne tematy wobec innych pracowników *

zdecydowanie rzadziej/mniej zdecydowanie częściej/bardziej/więcej

23. Narzekał(a) na współpracowników *

zdecydowanie rzadziej/mniej zdecydowanie częściej/bardziej/więcej

24. Dbał(a) o porządek na stanowisku pracy *

zdecydowanie rzadziej/mniej zdecydowanie częściej/bardziej/więcej

25. Przejawiał(a) brak entuzjazmu podczas wykonywania zadań na stanowisku pracy *

zdecydowanie rzadziej/mniej zdecydowanie częściej/bardziej/więcej

26. Przeglądał(a) swój profil zawodowy na portalach zawodowych (np. LinkedIn) w pracy i/lub aktualizował go poza godzinami pracy *

zdecydowanie rzadziej/mniej zdecydowanie częściej/bardziej/więcej

27. Był(a) zainteresowany(a) polityką personalną np. systemami motywacyjnymi, ścieżkami rozwojowymi *

zdecydowanie rzadziej/mniej zdecydowanie częściej/bardziej/więcej

28. Był(a) pewny(a) siebie w kontaktach z przełożonym *

zdecydowanie rzadziej/mniej zdecydowanie częściej/bardziej/więcej

29. Negatywnie wypowiadał(a) się o decyzjach dyrekcji i/lub zarządu *

zdecydowanie rzadziej/mniej zdecydowanie częściej/bardziej/więcej

30. Zgłaszał(a) nowe pomysły *

zdecydowanie rzadziej/mniej zdecydowanie częściej/bardziej/więcej

31. Był(a) skłonny(a) do angażowania się w długoterminowe zobowiązania i/lub zadania *

zdecydowanie rzadziej/mniej zdecydowanie częściej/bardziej/więcej

32. Był(a) zainteresowany(a) spełnianiem oczekiwań przełożonego *

zdecydowanie rzadziej/mniej zdecydowanie częściej/bardziej/więcej

33. Zabierał(a) głos podczas spotkań roboczych *

zdecydowanie rzadziej/mniej zdecydowanie częściej/bardziej/więcej

34. Ile miesięcy przed złożeniem rezygnacji (w przybliżeniu) zachowanie pracownika zaczęło ulegać zmianie? *

35. W jaki sposób dowiedział się Pan(i) o zamiarze rezygnacji tego pracownika? *

Metryka osoby badanej

Na koniec prosimy o podanie informacji umożliwiających opisanie Pana(i) (osoby badanej) anonimowo poprzez dane demograficzne.

1. Pana(i) płeć *

2. Ile ma Pan(i) lat? *

3. Jak długo pracuje Pan(i) w organizacji, w której pełni Pan(i) teraz rolę przełożonego (w latach)? *

4. Jakie jest Pana(i) wykształcenie? *

5. Proszę określić wielkość firmy, w której Pan(i) pracuje *

6. Ile ma Pan(i) lat doświadczenia w roli przełożonego (w całej karierze) *

Czy dodał(a)by Pan(i) coś jeszcze? [opcjonalnie]

1. Czy ma Pan(i) jakieś dodatkowe uwagi, refleksje? Poszę dodać komentarz poniżej.

Ankieter

Uwagi ankietera