badanie telefoniczne TK

Czy połączył(a) się pan(i) z pracownikiem dostawcy?

Przy której próbie udało się połączyć?

Ile czasu minęło od połączenia z pracownikiem dostawcy?

Czy połączenie z konsultantem dostawcy nastąpiło bezpośrednio?

*Jeżeli 'nie': Ile razy był(a) pan(i) przekierowany(a)?

Jak pan(i) ocenia jakość techniczną połączenia telefonicznego ze sprzedawcą dostawcy?

Czy sprzedawca powitał pana(ią) przedstawiając swoje imię i nazwisko oraz nazwę firmy?

Czy sprzedawca powitał pana(ią) w przyjazny sposób?

(przyjazny sposób: miły głos, odczuwalny uśmiech na twarzy, serdeczność z drugiej strony)

Proszę opisać w kilku słowach sposób powitania

Czy sprzedawca poprosił pana(ią) o opisanie potrzeby z jaką pan(i) dzwoni?

Czy sprzedawca zapytał czy był(a) już pan(i) klientem firmy?

Czy sprzedawca badał Pana(i) potrzeby wg z góry ustalonej techniki?

Czy rozwiązanie zaproponowane przez sprzedawcę spełniało pana(i) oczekiwanie?

Czy sprzedawca wskazał mocne strony zaproponowanego rozwiązania?

Czy sprzedawca przedstawił:

a) cechy główne produktu

b) dodatkowe zastosowanie produktu

c) warunki gwarancji

d) warunki użytkowania

e) czas realizacji zamówienia

f) cenę zakupu dla zamówienia wg zapytania

g) wskazał minimum 2 różne marki tego samego produktu

h) warunki płatności

Czy zostały wskazane nazwy minimum 2 podmiotów wykorzystujących produkt o który pyta Zamawiający (ocena wartości referencjyjnej)?

Czy osoba w BOK pytała o tryb zamówienia?(podmioty publiczne korzystają z różnych trybów zamówień)

Jaki został wskazany tryb zamówienia przez audytora?

Czy zadano pytanie o koncesję?

(nie dotyczy służb z definicji - mundurowych)

Czy w przypadku braku informacji w BOK przekazano skutecznie kontakt do innego handlowca?

Imię i nazwisko handlowca, do którego przekazany był kontakt:

Czy osoba w BOK wskazała na unikalne cechy wyrobu, odróżniające go od wyrobów konkurencji na plus?

(niezależnie co ten plus znaczy i czy jest realnie wartością dodaną)

Czy poinformował o możliwości przekazana karty produktu drogą mailową?

Czy jeżeli przesłano kartę, to karta produktu była jasna, czytelna i pasowała do zapytania?

Czy sprzedawca opisał w sposób zrozumiały charakterystykę produktu?

Czy sprzedawca opisał w sposób zrozumiały warunki użytkowania?

Czy sprzedawca opisał w sposób zrozumiały warunki gwarancyjne?

Czy sprzedawca w sposób zrozumiały podał widełki cenowe produktu?

Czy pana(i) sprzedawca podsumował rozmowę w kilku zdaniach, wskazując najważniejsze wnioski?

Czy sprzedawca próbował przejść/przeszedł do etapu finalizacji transakcji?

Czy sprzedawca zapytał, kiedy może skontaktować się ponownie z panem(ią) celem zawarcia umowy?

Czy sprzedawca z własnej inicjatywy poprosił o podanie adresu mailowego na który mógłby podesłać podsumowanie rozmowy i ofertę?

Uwagi od siebie

Data połączenia wg formatu: DD-MM-RRRR

Godzina połączenia wg formatu: GG:MM

Czas trwania rozmowy wg formatu: MM:SS

Numer telefonu z którego było wykonywane połączenia wg formatu: xxx-xxx-xxx

Numer telefonu na jaki wykonywano połączenie:

O jaki produkt pytał audytor?

Nazwa dostawcy

Imię i pierwsza litera nazwiska audytora