Badanie satysfakcji klienta

Dzień dobry,
Nazywam się XYZ. W imieniu firmy DiaSorin prowadzimy badanie satysfakcji klienta. Czy znajdzie Pan(i) ok. 2 minut na udzielenie odpowiedzi na kilka pytań związanych z jakością produktów i usług oferowanych przez DiaSorin. Czy możemy teraz porozmawiać czy woli Pan(i) abym skontaktował się jutro w godzinach porannych?

JAKOŚĆ PRODUKTÓW

Jak Pan(i) ocenia działanie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oferowanych przez firmę DiaSorin? (Pytanie konkretnie dotyczy zestawów odczynnikowych do systemów Liaison). Jest Pan(i):

Dziękuję za odpowiedź. Kolejne pytanie.

Prosimy o ocenę Pana(i) zadowolenia odnośnie łatwości obsługi analizatorów Liaison/Liaison XL. Jest Pan(i):

Dziękuję za odpowiedź. Kolejne pytanie.

Prosimy o Pana(i) ocenę dotyczącą niezawodności pracy systemów Liaison/Liaison XL. Jest Pan(i):

Dziękuję za odpowiedź. Kolejne pytanie.

Jak Pan(i) ocenia jakość polskojęzycznych ulotek odczynnikowych dla wyrobów DiaSorin? Jest ona:

Dziękuję za odpowiedź. Kolejne pytanie.

JAKOŚĆ USŁUG

Prosimy o kompleksową ocenę jakości obsługi/współpracy z firmą DiaSorin. Jest Pan(i):

Dziękuję za odpowiedź. Kolejne pytanie.

Jak Pan(i) ocenia jakość pracy i obsługi ze strony serwisu technicznego analizatorów LIAISON/LIAISON XL? Jest Pan(i):

Dziękuję za odpowiedź. Kolejne pytanie.

Jak Pan(i) ocenia jakość wsparcia/pomocy ze strony specjalistów do spraw produktu firmy DiaSorin? Jest Pan(i):

Dziękuję za odpowiedź. Kolejne pytanie.

Prosimy o ocenę Pana(i) zadowolenia z obsługi ze strony przedstawicieli działu sprzedaży firmy DiaSorin. Jest Pan(i):

Dziękuję za odpowiedź. Kolejne pytanie.

Jak Pan(i) ocenia jakość pracy działu realizacji zamówień? Jest Pan(i):

Dziękuję za odpowiedź. Kolejne pytanie.

JAKOŚĆ SZKOLENIA

Jak Pan(i) ocenia szkolenia z obsługi analizatorów prowadzone przez specjalistów do spraw produktu DiaSorin? Jest Pan(i):

Dziękuję za odpowiedź. Kolejne pytanie.

Prosimy o ocenę stopnia Pana(i) zadowolenia z otrzymywanych informacji naukowych i technicznych dotyczących produktów/testów firmy DiaSorin. Jest Pan(i):

Dziękuję za odpowiedź. Kolejne pytanie.

SKUTECZNOŚĆ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Prosimy o ocenę Pana(i) zadowolenia z czasu reakcji firmy DiaSorin na zgłaszany problem. Jest Pan(i):

Dziękuję za odpowiedź. Kolejne pytanie.

Prosimy o ocenę Pana(i) zadowolenia z systemu obsługi reklamacji firmy DiaSorin. Jest Pan(i):

Dziękuję za odpowiedź. Kolejne pytanie.

Czy ma Pan(i) jakieś uwagi/sugestie dotyczące współpracy z firmą DiaSorin?

Proszę o ich podanie:

Dziękuję za odpowiedź. Przechodzimy teraz do końcowej części ankiety.

Metryka

M1. Miasto

M2. SM

Ankieter

Uwagi