Ankieta hodowców bydła

Celem ankiety jest poznanie Pana(i) potrzeb jako hodowcy odnośnie jakości. Ankieta zawiera dosłownie 2 pytania a odpowiedzi posłużą do celów szkoleniowych - procesowi udoskonalenia jakości współpracy z hodowcami.

Z czym Pan(i) kojarzy markę, której Pan(i) używa?

Co dla Pana(i) oznacza jakość

Z listy cech, którą przeczytam proszę wybrać jedną odpowiedź

Metryka hodowcy

M1. Wielkość hodowli

M2. Województwo

M3. Jaki model żywieniowy stada dominuje u pana(i) w gospodarstwie?

M4. Jakiej marki używa państwa firma w żywieniu bydła?

M5. Nr telefonu do hodowcy

M6. Imię handlowca