A_wodzislaw

M1. Z jakiego obszaru przybył(a) Pan(i) do nas na zakupy?

Ankieter pokazuje mapę i prosi o wskazanie obszaru

M2. W jaki sposób dotarł(a) Pan(i) do nas do sklepu?

Ankieter