badanie employer branding

Proszę wymienić 5 biur nieruchomości z pana(i) rynku lokalnego uważa pan(i) za konkurencję?

Dla każdego z wymienionych biur ankieter zadaje agentowi/właścicielowi pytanie z listy poniżej oraz wykorzystujemy tą samą skalę odpowiedzi

1. Biuro nieruchomości tej marki dba o swój wizerunek poprzez obecność na targach, konferencjach w Polsce

(odpowiedź "trudno powiedzieć" zaznaczamy jak respondent powie, ale nie podpowiadamy)
biuro 1

biuro 2

biuro 3

biuro 4

biuro 5

2. Biuro nieruchomości tej marki dba o swój wizerunek poprzez obecność w mediach lokalnych

(odpowiedź "trudno powiedzieć" zaznaczamy jak respondent powie, ale nie podpowiadamy)
biuro 1

biuro 2

biuro 3

biuro 4

biuro 5

3. Biuro nieruchomości tej marki jest obecne w Internecie

(odpowiedź "trudno powiedzieć" zaznaczamy jak respondent powie, ale nie podpowiadamy)
biuro 1

biuro 2

biuro 3

biuro 4

biuro 5

4. Biuro nieruchomości tej marki jest obecne w prasie

(odpowiedź "trudno powiedzieć" zaznaczamy jak respondent powie, ale nie podpowiadamy)
biuro 1

biuro 2

biuro 3

biuro 4

biuro 5

5. Biuro nieruchomości tej marki posiada wsparcie prawne dla agenta/ klienta

(odpowiedź "trudno powiedzieć" zaznaczamy jak respondent powie, ale nie podpowiadamy)
biuro 1

biuro 2

biuro 3

biuro 4

biuro 5

6. Biuro nieruchomości te marki jest rozpoznawalne na rynku lokalnym

(odpowiedź "trudno powiedzieć" zaznaczamy jak respondent powie, ale nie podpowiadamy)
biuro 1

biuro 2

biuro 3

biuro 4

biuro 5

7. Biuro nieruchomości tej marki ma ugruntowaną pozycję na rynku lokalnym

(odpowiedź "trudno powiedzieć" zaznaczamy jak respondent powie, ale nie podpowiadamy)
biuro 1

biuro 2

biuro 3

biuro 4

biuro 5

8. Biuro nieruchomości tej marki posiada dużo ofert nieruchomości

(odpowiedź "trudno powiedzieć" zaznaczamy jak respondent powie, ale nie podpowiadamy)
biuro 1

biuro 2

biuro 3

biuro 4

biuro 5

9. Biuro nieruchomości te marki posiada urozmaicone oferty nieruchomości

(odpowiedź "trudno powiedzieć" zaznaczamy jak respondent powie, ale nie podpowiadamy)
biuro 1

biuro 2

biuro 3

biuro 4

biuro 5

10. Biuro nieruchomości tej marki posiada duży odsetek ofert nieruchomości na wyłączność

(odpowiedź "trudno powiedzieć" zaznaczamy jak respondent powie, ale nie podpowiadamy)
biuro 1

biuro 2

biuro 3

biuro 4

biuro 5

11. Biuro nieruchomości tej marki dba o jakość transakcji pod kątem prawnym

(odpowiedź "trudno powiedzieć" zaznaczamy jak respondent powie, ale nie podpowiadamy)
biuro 1

biuro 2

biuro 3

biuro 4

biuro 5

12. Biuro nieruchomości tej marki dba o poziom wyszkolenia agenta/ agentów

(odpowiedź "trudno powiedzieć" zaznaczamy jak respondent powie, ale nie podpowiadamy)
biuro 1

biuro 2

biuro 3

biuro 4

biuro 5

13. Biuro nieruchomości tej marki organizuje konferencje, sympozja dla współpracowników, agentów

(odpowiedź "trudno powiedzieć" zaznaczamy jak respondent powie, ale nie podpowiadamy)
biuro 1

biuro 2

biuro 3

biuro 4

biuro 5

14. Biuro nieruchomości tej marki dba o wysoki poziom jakości obsługi klienta

(odpowiedź "trudno powiedzieć" zaznaczamy jak respondent powie, ale nie podpowiadamy)
biuro 1

biuro 2

biuro 3

biuro 4

biuro 5

15. Biuro nieruchomości tej marki posiada w swoich strukturach agentów z wieloletnim stażem rynkowym

(odpowiedź "trudno powiedzieć" zaznaczamy jak respondent powie, ale nie podpowiadamy)
biuro 1

biuro 2

biuro 3

biuro 4

biuro 5

16. Biuro nieruchomości tej marki posiada w swoich strukturach zespoły rodzin pokoleniowych np. ojciec pracuje z synem/ córką

(odpowiedź "trudno powiedzieć" zaznaczamy jak respondent powie, ale nie podpowiadamy)
biuro 1

biuro 2

biuro 3

biuro 4

biuro 5

17. Biuro nieruchomości tej marki dostarcza know-how rynkowe

(odpowiedź "trudno powiedzieć" zaznaczamy jak respondent powie, ale nie podpowiadamy)
biuro 1

biuro 2

biuro 3

biuro 4

biuro 5

18. Biuro nieruchomości tej marki walczy o pozycję lidera na rynku poprzez aktywny marketing

(odpowiedź "trudno powiedzieć" zaznaczamy jak respondent powie, ale nie podpowiadamy)
biuro 1

biuro 2

biuro 3

biuro 4

biuro 5

19. Biuro nieruchomości tej marki oferuje możliwość współpracy franczyzowej

(odpowiedź "trudno powiedzieć" zaznaczamy jak respondent powie, ale nie podpowiadamy)
biuro 1

biuro 2

biuro 3

biuro 4

biuro 5

Metryka

M1. Miasto

M2. Nazwa biura

M3. Nr telefonu

Ankieter