badanie oceny projektu architektonicznego

Folder nr 1

1. Jaki element graficzny strony 1 z folderu nr 1 przyciąga Pana(i) uwagę?

Element 1


Element 2


Element 3

2. Jaki element graficzny strony 2 z folderu nr 1 przyciąga Pana(i) uwagę?

Element 1


Element 2


Element 3


Element 4


Element 5


Element 6

3. Czy umieszczenie imienia i nazwiska autora projektu wybranych dla wybranych aspektów architektonicznych wpłynęło by pozytywnie na Pana(i) decyzję zakupową odnośnie projektu architektonicznego?

4. Jeżeli tak to który z ww. elementów graficznych folderu przemawia do Pana(i) najbardziej?

5. Czy wg Pana(i) element ten działa na Pana(i) wyobraźnie w zakresie urządzenia nowego domu?

6. Na ile jest prawdopodobne, że kupił(a)by Pani projekt architektoniczny domu jeżeli zawierałby ww. elementy graficzne?

Folder nr 2

7. Jaki element graficzny z folderu nr 2 przyciąga Pana(i) uwagę?

Element 1


Element 2


Element 3


Element 4

8. Jak ocenia Pan(i) design tego produktu?

9. Czy wg Pana(i) element ten działa na Pana(i) wyobraźnie w zakresie urządzenia nowego domu?

10. Na ile jest prawdopodobne, że kupił(a)by Pani projekt architektoniczny domu jeżeli zawierałby grafikę z ww. elementem?

11. Czy umieszczenie imienia i nazwiska autora projektu wybranych dla wybranych aspektów architektonicznych wpłynęło by pozytywnie na Pana(i) decyzję zakupową odnośnie projektu architektonicznego?

Folder nr 3

12. Co sądzi Pan(i) o projekcie ww. domu leśnego?

13. Jaki element graficzny z folderu nr 3 przyciąga Pana(i) uwagę?

Element 1


Element 2


Element 3


Element 4

14. Jak ocenia Pan(i) projekt/design tego produktu?

15. Jaki element projektu działa na Pana(i) wyobraźnie?

16. Na ile jest prawdopodobne, że kupił(a)by Pani projekt architektoniczny domu jeżeli zawierałby grafikę z ww. elementem?

17. Czy umieszczenie imienia i nazwiska autora projektu wybranych dla wybranych aspektów architektonicznych wpłynęło by pozytywnie na Pana(i) decyzję zakupową odnośnie projektu architektonicznego?

Folder nr 4

18. Jaki element graficzny z folderu nr 4 przyciąga Pana(i) uwagę?

Element 1


Element 2


Element 3


Element 4

19. Jak ocenia Pan(i) projekt/design tego produktu?

20. Jaki element projektu działa na Pana(i) wyobraźnie w zakresie urządzenia nowego domu?

21. Na ile jest prawdopodobne, że kupił(a)by Pani projekt architektoniczny domu jeżeli zawierałby grafikę z ww. elementem?

22. Czy umieszczenie imienia i nazwiska autora projektu wybranych dla wybranych aspektów architektonicznych wpłynęło by pozytywnie na Pana(i) decyzję zakupową odnośnie projektu architektonicznego?

Metryka

M1. Miasto

M2. Ulica

Ankieter