Rekrutacja specjalistów

Dział agencji CeBRiS specjalizuje się w rekrutacji specjalistów w obszarach naukowo-technicznych, związanych z m.in.:

  • technologią i przetwórstwem żywności,
  • analizami laboratoryjnymi – mikrobiologicznymi, biotechnologicznymi,
  • zapewnieniem jakości, QA,
  • inżynierią chemiczną.

Rekrutacje prowadzimy na obszarze całej Polski.