Badanie opinii klientów marketu

1. Jaki jest powód Pana(i) odwiedzin w tym miejscu?

Jaki inny powód?

2. Czy robi Pan(i) zakupy w aptece obok?

2b. Jak często odwiedza Pan(i) aptekę?

3. Jaki sklep mógłby znaleźć się opcjonalnie w tym miejscu?

Jakiego sklepu Pana(i) zdaniem brakuje?

4. Ocena arbitralna wieku respondenta

Ankieter

Uwagi