Badanie preferencji opakowań środków do mycia ciała

Kwestionariusz badawczy - ocena postaw wobec środków do mycia ciała

1. Z jakiego środka do mycia ciała Pan(i) korzysta najczęściej?

Inne - jakie?

2. Nazwa marki?

3a. Czy zna Pan(i) produkt do mycia ciała marki Oceania?

3b. Czy kupował(a) Pan(i) wcześniej żele do mycia ciała marki Oceania?

i) Czy nadal Pan(i) kupuje?

a) Dlaczego nie?

4. Czy przezroczystość opakowania środka do mycia ciała ma dla Pana(i) znaczenie?

i) Jakie powinno być opakowanie środka do mycia ciała?

5. Czy przezroczystość środka do mycia ciała ma dla Pana(i) znaczenie?

i) Jaki powinien być środek do mycia ciała?

6. Czy kolor środka do mycia ciała wewnątrz opakowania ma dla Pana(i) znaczenie?

i) Jaki powinien być kolor środka do mycia ciała wewnątrz butelki?

7. Czy forma środka do mycia ciała wewnątrz opakowania ma dla Pana(i) znaczenie?

i) Jaka powinna być forma środka do mycia ciała wewnątrz butelki?

Inne - jakie?

Kwestionariusz badawczy – ocena grafik

8. W skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najbardziej, 1 – wcale, na ile podoba się Panu(i) seria opakowań prezentowana na grafice powyżej:

9. Dlaczego?

10a. Co Pan sądzi o napisie „OCEANIA” na opakowaniu?

10b. Do kogo skierowany jest ten produkt?

8. W skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najbardziej, 1 – wcale, na ile podoba się Panu(i) seria opakowań prezentowana na grafice powyżej:

9. Dlaczego?

10a. Co Pan sądzi o napisie „OCEANIA” na opakowaniu?

10b. Do kogo skierowany jest ten produkt?

8. W skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najbardziej, 1 – wcale, na ile podoba się Panu(i) seria opakowań prezentowana na grafice powyżej:

9. Dlaczego?

10. Co Pan sądzi o napisie „OCEANIA” na opakowaniu?

10b. Do kogo skierowany jest ten produkt?

8. W skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najbardziej, 1 – wcale, na ile podoba się Panu(i) seria opakowań prezentowana na grafice powyżej:

9. Dlaczego?

10. Co Pan sądzi o napisie „OCEANIA” na opakowaniu?

10b. Do kogo skierowany jest ten produkt?

8. W skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najbardziej, 1 – wcale, na ile podoba się Panu(i) seria opakowań prezentowana na grafice powyżej:

9. Dlaczego?

10. Co Pan sądzi o napisie „OCEANIA” na opakowaniu?

10b. Do kogo skierowany jest ten produkt?

8. W skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najbardziej, 1 – wcale, na ile podoba się Panu(i) seria opakowań prezentowana na grafice powyżej:

9. Dlaczego?

10. Co Pan sądzi o napisie „OCEANIA” na opakowaniu?

10b. Do kogo skierowany jest ten produkt?

8. W skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najbardziej, 1 – wcale, na ile podoba się Panu(i) seria opakowań prezentowana na grafice powyżej:

9. Dlaczego?

8. W skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najbardziej, 1 – wcale, na ile podoba się Panu(i) seria opakowań prezentowana na grafice powyżej:

9. Dlaczego?

8. W skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najbardziej, 1 – wcale, na ile podoba się Panu(i) seria opakowań prezentowana na grafice powyżej:

9. Dlaczego?

8. W skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najbardziej, 1 – wcale, na ile podoba się Panu(i) seria opakowań prezentowana na grafice powyżej:

9. Dlaczego?

8. W skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najbardziej, 1 – wcale, na ile podoba się Panu(i) seria opakowań prezentowana na grafice powyżej:

9. Dlaczego?

8. W skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najbardziej, 1 – wcale, na ile podoba się Panu(i) seria opakowań prezentowana na grafice powyżej:

9. Dlaczego?

8. W skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najbardziej, 1 – wcale, na ile podoba się Panu(i) seria opakowań prezentowana na grafice powyżej:

9. Dlaczego?

8. W skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najbardziej, 1 – wcale, na ile podoba się Panu(i) seria opakowań prezentowana na grafice powyżej:

9. Dlaczego?

Za chwilę przedstawię Panu(i) dwie grafiki serii opakowań środków do mycia ciała. Proszę o udzielenie odpowiedzi na późniejsze pytania

GRAFIKA A

GRAFIKA B

11. Który kształt serii opakowań z przedstawionej pary grafik podoba się Panu(i) najbardziej?

12. Dlaczego?

13. Która z etykiet serii opakowań z przedstawionej pary grafik podoba się Panu(i) najbardziej?

14. Dlaczego?

15. Które z serii opakowań z przedstawionej pary grafik kojarzą się Panu(i) z żelem do mycia ciała?

16. Dlaczego?

17. Które z serii opakowań z przedstawionej pary grafik kojarzą się Panu(i) z płynem do mycia ciała?

18. Dlaczego?

GRAFIKA C

GRAFIKA D

11. Który kształt serii opakowań z przedstawionej pary grafik podoba się Panu(i) najbardziej?

12. Dlaczego?

13. Która z etykiet serii opakowań z przedstawionej pary grafik podoba się Panu(i) najbardziej?

14. Dlaczego?

15. Które z serii opakowań z przedstawionej pary grafik kojarzą się Panu(i) z żelem do mycia ciała?

16. Dlaczego?

17. Które z serii opakowań z przedstawionej pary grafik kojarzą się Panu(i) z płynem do mycia ciała?

18. Dlaczego?

GRAFIKA E

GRAFIKA F

11. Który kształt serii opakowań z przedstawionej pary grafik podoba się Panu(i) najbardziej?

12. Dlaczego?

13. Która z etykiet serii opakowań z przedstawionej pary grafik podoba się Panu(i) najbardziej?

14. Dlaczego?

15. Które z serii opakowań z przedstawionej pary grafik kojarzą się Panu(i) z żelem do mycia ciała?

16. Dlaczego?

17. Które z serii opakowań z przedstawionej pary grafik kojarzą się Panu(i) z płynem do mycia ciała?

18. Dlaczego?

GRAFIKA G

GRAFIKA H

11. Który kształt serii opakowań z przedstawionej pary grafik podoba się Panu(i) najbardziej?

12. Dlaczego?

13. Która z etykiet serii opakowań z przedstawionej pary grafik podoba się Panu(i) najbardziej?

14. Dlaczego?

15. Które z serii opakowań z przedstawionej pary grafik kojarzą się Panu(i) z żelem do mycia ciała?

16. Dlaczego?

17. Które z serii opakowań z przedstawionej pary grafik kojarzą się Panu(i) z płynem do mycia ciała?

18. Dlaczego?

GRAFIKA I

GRAFIKA J

11. Który kształt serii opakowań z przedstawionej pary grafik podoba się Panu(i) najbardziej?

12. Dlaczego?

13. Która z etykiet serii opakowań z przedstawionej pary grafik podoba się Panu(i) najbardziej?

14. Dlaczego?

15. Które z serii opakowań z przedstawionej pary grafik kojarzą się Panu(i) z żelem do mycia ciała?

16. Dlaczego?

17. Które z serii opakowań z przedstawionej pary grafik kojarzą się Panu(i) z płynem do mycia ciała?

18. Dlaczego?

GRAFIKA K

GRAFIKA L

11. Który kształt serii opakowań z przedstawionej pary grafik podoba się Panu(i) najbardziej?

12. Dlaczego?

13. Która z etykiet serii opakowań z przedstawionej pary grafik podoba się Panu(i) najbardziej?

14. Dlaczego?

15. Które z serii opakowań z przedstawionej pary grafik kojarzą się Panu(i) z żelem do mycia ciała?

16. Dlaczego?

17. Które z serii opakowań z przedstawionej pary grafik kojarzą się Panu(i) z płynem do mycia ciała?

18. Dlaczego?

GRAFIKA M

GRAFIKA N

11. Który kształt serii opakowań z przedstawionej pary grafik podoba się Panu(i) najbardziej?

12. Dlaczego?

13. Która z etykiet serii opakowań z przedstawionej pary grafik podoba się Panu(i) najbardziej?

14. Dlaczego?

15. Które z serii opakowań z przedstawionej pary grafik kojarzą się Panu(i) z żelem do mycia ciała?

16. Dlaczego?

17. Które z serii opakowań z przedstawionej pary grafik kojarzą się Panu(i) z płynem do mycia ciała?

18. Dlaczego?

Metryka

M0. Czy kupuje Pana(i) środki do mycia ciała w Biedronce?

M1. Kto w Pana(i) gospodarstwie domowym kupuje środki do mycia ciała?

Inne - jakie

M2. Płeć

M3. Wiek

M4. Wykształcenie

M5. Dochód netto gospodarstwa domowego

M6. Miasto

M7. Ulica, nr budynku i lokalu

Ankieter

Uwagi