Badanie opinii klientów marketu

1. Z którego obszaru przybył(a) Pan(i) do nas dzisiaj na zakupy?

Proszę wskazać numer obszaru na mapie

2. Jak często robi Pan(i) zakupy w tym sklepie?

3. Dlaczego robi Pan(i) zakupy w tym sklepie? (odpowiedź wpisujemy ręcznie wg pierwszeh odpowiedzi respondenta

4. Wiek respondenta

Ankieter