Badanie postaw wobec epidemii SARS-Cov2

Dzień dobry moje nazwisko …….., dzwonię z Centrum Badań Rynkowych i Społecznych w związku w ogólnopolskim badaniem postaw  Polaków wobec aktualnej sytuacji w kraju. Ankieta jest anonimowa i zawiera tylko 3 pytania, zaś wyniki będą podsumowane i posłużą publikacji darmowego raportu w sieci Internet. Czy mogę zająć panu dosłownie 1 minutę?

Kwestionariusz badawczy

1. Co Pan(i) sądzi o planowanych wyborach prezydenckich?

(odpowiedź "trudno powiedzieć" zaznaczamy gdy respondent nie może się jednoznacznie ustosunkować)

2. Czy pójdzie Pan(i) na wybory pomimo obowiązującego od dnia 20 marca 2020
stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2?

3. Jakie są Pana(i) największe obawy związane z epidemią wirusa SARS-COV-2?

Odpowiedź spontaniczna respondenta, klasyfikowana przez ankietera do poniższych opcji (można wybrać max. 2 z listy poniżej)

Inne - jakie?

Metryczka

Płeć

Wiek

Wykształcenie

Z listy, którą odczytam, z którą z opcji politycznej sympatyzuje Pan(i) najbardziej?

Inne - jakie?

Województwo

Miasto

Nazwa

Ankieter

Telefon

Uwagi