Badanie preferencji wobec środków czystości do zmywarek

Ankieta realizowana  jest tylko z tymi mieszkańcami, którzy posiadają zmywarkę do naczyń

1. Z listy atrybutów, które panu(i) odczytam za chwileczkę proszę wybrać 4 najważniejsze dla czyszczenia aspekty dla mycia naczyń w zmywarce

2. Z powyższych 4 wybranych odpowiedzi (a-g) proszę o ich uszeregowane wg ważności (od 1 do 4, gdzie 1 = najważniejszy)

najważniejsza - 1

najważniejsza - 2

najważniejsza - 3

najważniejsza - 4

3. Czym kieruje się Pan(i) podczas zakupu tabletek do zmywarek?

Za chwilę odczytam panu(i) listę atrybutów i proszę wybrać max 4. odpowiedzi

Inne - jakie?

4. Z powyższych 4 wybranych odpowiedzi (a-i) proszę o uszeregowanie ich wg ważności (od 1 do 4, gdzie 1 = najważniejsza) oraz opowiedz o najważniejszym

najważniejsza - 1

najważniejsza - 2

najważniejsza - 3

najważniejsza - 4

Kilka słów o najważniejszym powodzie zakupu tabletek do zmywarek

5. Co wg Pana(i) świadczy o wysokiej jakości tabletki w momencie decyzji zakupowej (zanim poznasz skuteczność podczas mycia)

6. Z powyższych 4 wybranych odpowiedzi (a-h) proszę o uszeregowania ich wg ważności (od 1 do 4, gdzie 1 = najważniejsza)

najważniejsza - 1

najważniejsza - 2

najważniejsza - 3

najważniejsza - 4

7. Czy poza myciem w zmywarce, zmywa Pan(i) także ręcznie używając płynów do naczyń?

8. Co wpływa na Pana(i) decyzję wyboru płynu do naczyń?

Inne - jakie?

9. Z powyższych 4 wybranych odpowiedzi (a-h) proszę o ich uszeregowanie wg ważności (od 1 do 4, gdzie 1 = najważniejsza)

najważniejsza - 1

najważniejsza - 2

najważniejsza - 3

najważniejsza - 4

Metryka respondenta:

M1. Płeć

M2. Wiek

M3. Wykształcenie

M6. Status zawodowy

M5. Wielkość gospodarstwa domowego - liczba osób

M6. Miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego

M7. Miasto

M8. Numer telefonu

Ankieter

Uwagi

Dziękujemy za udział w badaniu

Zespół CeBRiS.pl