badanie płatników VAT

Dzień dobry, nazywam się [imię i nazwisko], dzwonię z Centrum Badań Rynkowych i Społecznych. Prowadzimy ogólnopolskie badanie dotyczące finansów przedsiębiorstw. Czy mogę rozmawiać z osobą decyzyjną?

1. Czy Pana/i firma jest aktywnym płatnikiem VAT?

2. Jakich klientów obsługuje Pana/i firma?

Procent konsumentów

Procent przedsiębiorców

3. Ilu kontrahentów – przedsiębiorców miesięcznie obsługuje Pana/i firma?

4. Ilu nowych kontrahentów – przedsiębiorców miesięcznie obsługuje Pana/i firma?

5. Czy Pana/i firma prowadzi działalność sezonową?

Ile miesięcy w roku firma prowadzi działalność?

6. Czy Pana/i firma wystawia faktury z odroczonym terminem płatności?

Ile faktur z odroczonym terminem płatności Pana/i firma wystawia miesięcznie?

7. Czy w Pana/i firmie zdarzają się problemy z płynnością finansową?

Jak często zdarzają się takie problemy w Państwa firmie?

8. Czy chciałby/aby Pan/i sprawdzić wiarygodność finansową firm przed podpisaniem umowy lub wystawieniem faktury z odroczonym terminem płatności?

Odpowiednia cena za miesięczny dostęp do takiej usługi to:

Zbyt niska cena za miesięczny dostęp do takiej usługi to:

Zbyt wysoka cena za miesięczny dostęp do takiej usługi to:

9. Czy Pana/i firma ma problemy z terminowym regulowaniem płatności przez kontrahentów/ opóźnieniami w płatnościach?

Odpowiednia cena za miesięczny dostęp do takiej usługi, która wspomoże Pana/i firmę w motywowaniu klientów do terminowego regulowania należności to:

Zbyt niska cena za miesięczny dostęp do takiej usługi to:

Zbyt wysoka cena za miesięczny dostęp do takiej usługi to:

10. Czy Pana/i firma ma problemy z dłużnikami – kontrahentami niepłacącymi zobowiązań?

Ilu dłużników – kontrahentów niepłacących zobowiązań jest w Pana/i firmie?

Odpowiednia cena za miesięczny dostęp do takiej usługi, która wspomoże Pana/i firmę w odzyskaniu pieniędzy od dłużników to:

Zbyt niska cena za miesięczny dostęp do takiej usługi to:

Zbyt wysoka cena za miesięczny dostęp do takiej usługi to:

11. Czy Pana/i firma chciałby posiadać Certyfikat potwierdzający wiarygodność, rzetelność finansową?

W jakiej formie powinien być ten Certyfikat:

Odpowiednia cena za miesięczny dostęp do takiej usługi to:

Zbyt niska cena za miesięczny dostęp do takiej usługi to:

Zbyt wysoka cena za miesięczny dostęp do takiej usługi to:

13. Czy Pana/i firma promuje się w Internecie?

Czy chciałby/ałaby Pan/i promować swoją firmę w Internecie?

Gdzie promuje się Pana/i firma?

14. W jaki sposób chciałby/chciałaby Pan/i dowiedzieć się o nowych usługach dla Pana/i firmy?

(usługi wspomagające zarządzenie firmą (problemy z dłużnikami, certyfikaty potwierdzające rzetelność płatniczą))

15. Jaka forma płatności za dostęp do usług jest dla Pana/i korzystniejsza – miesięczny abonament czy opłata jednorazowa?

(usługi wspomagające zarządzenie firmą (problemy z dłużnikami, certyfikaty potwierdzające rzetelność płatniczą))

16. Jaki jest główny profil działalności Pana/i firmy?

17. Czy Pana/i firma korzysta z porad prawnych?

Nr ID klienta

Uwagi

Ankieter