Badanie rynku dżemów i konfitur

Posiadamy w sprzedaży raport dla grupy produktowej – dżemy i konfitury.

Dla kogo raport?

 • producenci
 • sieci sprzedażowe
 • dystrybutorzy
 • pozostali inwestorzy

Dlaczego warto kupić raport?

 • lepsze decyzje biznesowe
 • niezależna i aktualna wiedza w zakresie zachowań zakupowych klientów
 • szybkie reagowanie na zachodzące zmiany na rynku
 • efektywne planowanie produkcji z uwzględnieniem preferencji konsumentów
 • niwelowanie strat
 • dane pochodzą z badania telefonicznego z reprezentatywnej próby 1000 Polaków
 • atrakcyjna cena

Raport zawiera:

 • Metodologia badawcza
 • Najważniejsze wnioski
 • Zakupy marek wybranej kategorii produktowej
  • rozkład ogólny
  • rozkład według województw
  • rozkład według wielkości gospodarstwa domowego
  • rozkład według łącznych dochodów gospodarstwa domowego
 • Udział marek
  • najczęściej kupowane marki
  • marki o udziale rynkowym powyżej 0,6%
  • marki o udziale rynkowym poniżej 0,6%
 • TOP 5 marek w Polsce:
  • rozkład według grupy wiekowej respondentów
  • rozkład według wielkości gospodarstwa domowego
  • rozkład według łącznych dochodów gospodarstwa domowego
 • Wskaźnik Net Promoter Score® dla marek o udziale powyżej 0,8%
 • Wskaźnik rekomendacji marki NPS® dla liderów wśród marek
 • Metryka

Metodologia badawcza

 • Źródła: niezależne badanie rozwojowe CeBRiS
 • Data realizacji: 10.11-08.12.2016
 • Technika zbierania danych: wywiad CATI
 • Próba N-1017 wywiadów z mieszkańcami Polski w wieku 18-72 lat
 • Rozkład próby: proporcjonalny do udziału ludności w województwach w Polsce
 • Jeden respondent odpowiada jednemu gospodarstwu domowemu
 • Net Promoter Score® (NPS) – wskaźnik rekomendacji marki:
  • Wskaźnik uwzględniający promotorów danej marki
  • Może przyjmować wartości od -100 do 100 pkt.
  • Mówi o tempie rozwoju marki – jak dana markę rekomendują konsumenci
 • Rozkład próby względem:
  • Łącznego dochodu netto gospodarstwa domowego
  • Wielkości gospodarstwa domowego
  • Województwa zamieszkania
  • Wieku i płci

zapytaj o raport