badanie preferencji

Kwestionariusz badawczy

1. Czy głosował Pan(i) w ostatnich wyborach samorządowych?

Na kogo Pan(i) głosował?

Dlaczego na tego kandydata?

2. Czy zamierza Pan(i) głosować w najbliższych wyborach samorządowych?

Na kogo oddałby Pan(i) swój głos?

Dlaczego nie??

3. Z listy opcji politycznych partii/ proszę wskazać tę, na którą oddał(a)by Pan(i) głos  w najbliższych wyborach samorządowych:

Jakie inne?

4. Spośród listy nazwisk, które Panu(i) odczytam proszę wskazać, te które Pan zna oraz jaką funkcję pełni:

Grzegorz Pietruczuk

Krzysztof Bugla

Tomasz Mencina

Renata Kaznowska

Magdalena Lerczak

Artur Wołczacki

Włodzimierz Piątkowski

5. Czego oczekiwał(a)by Pan(i) od burmistrza dzielnicy Bielany? (respondent może wskazać do 3 najważniejszych odpowiedzi)

Jakie inne?

6. Jakie najważniejsze zadania stoją przed władzami, politykami (co powinni zrobić w pierwszej kolejności dla dzielnicy)?

7. Jak ocenia Pan(i) pracę obecnego burmistrza dzielnicy?

Dlaczego?

Dlaczego?

8. Interesuję się tym, co się dzieje w dzielnicy:

9. Jak się Panu(i) żyje w dzielnicy?

10. Moim zdaniem dzielnica Bielany:

11. Czy bierze Pan(i) udział w wydarzeniach organizowanych na terenie dzielnicy?

Dlaczego nie?

Metryka

1. Płeć

2. Wiek

3. Osiedle

4. Ulica

5. Liczba osób w gospodarstwie domowym

6. Wykształcenie

7. Status zawodowy

8. Aktywnie uczęszczam na nabożeństwa/msze św.

Ankieter

Uwagi