Badanie popytu – pojazdy elektryczne

Kwestionariusz

1. Czy posiada Pan(i) prawo jazdy kat. B?

2. Czy posiada Pan(i) samochód?

2.1. Liczba samochodów

2.2. Samochód użytkowany jest:

2.3. Procent wykorzystania auta do komunikacji miejskiej i pozamiejskiej

2.4. Czy zdarzały się sytuacje, że potrzebował(a) Pan(i) drugiego/kolejnego samochodu?

2.1. Czy zdarzyły się sytuacje, że potrzebował Pan(i) samochodu?

3. Czy słyszał(a) Pan o zjawisku car-sharingu?

4. Czy wie Pan(i) na czym polega car-sharing?

5. Czy słyszał(a) Pan(i) o usłudze wynajmu aut na minuty?

6. Czy słyszał(a) Pan(i) o Miejskiej Wypożyczalni Samochodów Elektrycznych (MWSE) we Wrocławiu?

7. Czy był(a)by Pan(i) zainteresowany(a) wynajmem auta elektrycznego na minuty z Miejskiej Wypożyczalni Samochodów Elektrycznych we Wrocławiu?

7.1. Dlaczego?

8. Co zachęciłoby Pana(ią) do zapisania się do wypożyczalni MWSE?

9. Co wpływałoby na atrakcyjność usługi i regularne z niej korzystanie?

10. Co chciał(a)by Pan(i) dodatkowo w zamian za udzielenie zgód marketingowych podczas rejestracji?

11. Co chciał(a)by Pan(i) dodatkowo w zamian za częste korzystanie z aut?

12. Co chciał(a)by Pan(i) dodatkowo w zamian za udział w ankietach satysfakcji?

13. Co chciał(a)by Pan(i) dodatkowo w zamian za odstawienie auta w przeznaczonym punkcie?

14. Jakie Pana(i) zdaniem dodatkowe wyposażenie powinien posiadać wynajmowany samochód?

15. Czy fakt, że jest to rozwiązanie ekologiczne ma dla Pana(i) znaczenie?

16. Czy ma dla Pana(i) znaczenie rodzaj wybranego pojazdu (elektryczny lub spalinowy)?

17. Ile zapłacił(a)by Pan(i) za wynajem auta elektrycznego z MWSE za 2 godziny użytkowania (np. wyjazd na zakupy i powrót do domu lub wyjazd na wizytę do lekarza i powrót)?

18. Ile zapłacił(a)by Pan(i) za wynajem auta elektrycznego z MWSE za 4 godziny użytkowania (np. wyjazd na zakupy i powrót do domu lub wyjazd na wizytę do lekarza i powrót)?

19. Ile zapłacił(a)by Pan(i) za wynajem auta elektrycznego z MWSE za 6 godzin użytkowania (np. wyjazd na zakupy i powrót do domu lub wyjazd na wizytę do lekarza i powrót)?

20. Czy uważa Pan(i) iż wynajem auta z MWSE będzie konkurencyjne do korzystania z taksówki?

21. Czy był(a)by Pan(i) zainteresowany(a) korzystaniem z samochodu z większą przestrzenią ładunkową?

22. Czy w Pana(i) otoczeniu są osoby, dla których taka usługa byłaby atrakcyjna? Kto?

23. Czy chciał(a)by Pan(i) przetestować taką usługę – umówić się na jazdę próbną?

24. Czym się Pan(i) interesuje w czasie wolnym?

25. Co Pan(i) robi w czasie wolnym na mieście?

26. Jakiego smartfona Pan(i) korzysta?

27. Jakiego radia Pan(i) słucha?

28. Z jakich portali społecznościowych Pan(i) korzysta?

29. Czy posiada Pan(i) bilet miesięczny?

30. Jak porusza się Pan(i) po mieście?

31. Czy korzysta Pan(i) z Ubera?

Metryka

1. Płeć

2. Wiek

3. Status zawodowy

3.1. Uczelnia


3.1. Miejsce pracy

4. Wielkość gospodarstwa domowego

5. Miejsce zamieszkania

5.1. Dzielnica

5.1. Miasto

5.2. Dzielnica

6. Dochody netto respondenta (pojedynczej osoby)

Ankieter