badanie pilotozowe kwestionariusz s

kwestionariusz - cz. 1

1. Czy kupuje Pan(i) czekoladę?

Jakiej marki jest ten produkt?

marka inne

Na ile, w skali od 0 do 10, poleciłby Pan(i) markę produktu bliskiemu znajomemu, gdzie 0 to najmniej a 10 najwięcej?

Jak często kupuje Pan(i) czekoladę?

kwestionariusz - cz. 2

Przechodzimy do drugiej części kwestionariusza. Proszę się ustosunkować wobec poniższych stwierdzeń. Chciał(a)bym zaznaczyć iż nie ma złych odpowiedzi.

Uważam, że marka jest atrakcyjna wizualnie

Ta marka mnie podnieca

Ta marka inspiruje mnie

Uważam, że ta marka jest tajemnicza

Ta marka pobudza moją kreatywność

Ta marka zmusza mnie do działania

Uważam, że ta marka jest rodzinna

Uważam, że ta marka przywołuje konkretne wspomnienia

Ta marka wzbudza moją ciekawość

Uważam, że tak marka nie jest dla każdego

Uważam, że ta marka uczy mnie nowych rzeczy

Ta marka ma wpływ na moje zachowanie

Marka zwraca moją uwagę

Korzystając z tej marki czuję się lepszy

Ta marka jest zgodna z moimi przekonaniami

Czuję się bezpiecznie korzystając z tej marki

Marka jest praktyczna

Ta marka wzbudza we mnie negatywne emocje

Kupując tą markę wiem, że wspieram konkretnego producenta

Ta marka zmienia moje zachowanie

Uważam, że ta marka jest dla wybranej grupy społecznej

Lubię mieć kontakt fizyczny z marką

Korzystając z tej marki czuję się zdrowy

Ta marka odpowiada moim poglądom

Stosując tą markę czuję się atrakcyjny

10. Stosując tą markę czuję się dumny

Ta marka motywuje mnie do zwolnienia tempa

11. Stosując tą markę wzbudzam zazdrość w innych

Ta marka mnie uspokaja

12. Wstydzę się przyznać, że korzystam z tej marki

10. Ta marka jest przewidywalna

13. Czuję się dumny, że korzystam z tej marki

Ta marka odpowiada mojemu stylowi życia

14. Gdy widzę, że ktoś korzysta z tej marki, chciałbym z niej też skorzystać

Ta marka jest niezbędnym elementem mojego dnia

15. Ta marka pozwala mi się wyciszyć

Wiem, że ta marka zawsze działa w ten sam sposób

16. Ta marka mnie relaksuje

17. Nie zamieniłbym tej marki na inną

Ta marka zmusza mnie do konsumpcji

Czuję się częścią wybranej społeczności dzięki tej marce

kwestionariusz - cz. 3

Przechodzimy do trzeciej części kwestionariusza. Proszę się ustosunkować wobec poniższych stwierdzeń. Chciał(a)bym zaznaczyć iż nie ma złych odpowiedzi.

W nocy dostrzegam płynące po niebie chmury.

Kiedy podejmę decyzję, to zwykle przestaję już o niej myśleć.

Jeśli jestem czymś przejęty (przejęta), to w rozmowie ciągle wracam do tego tematu.

Czuję nawet delikatny zapach kwiatów.

Zwraca moją uwagę zmiana smaku wody, gdy przebywam w nowym miejscu.

Zdarza mi się nucić przez cały dzień tę samą melodię.

Często mam trudności z określeniem smaku potrawy, nawet jeśli bardzo się staram.

Jeśli wieczorem pokłócę się z kimś, to rano budzę się z myślą o tym.

Zwykle czuję zapach używanych przez kogoś kosmetyków.

W stanach napięcia często powtarzam pewne czynności, np. Poprawiam włosy, ubranie, pocieram twarz.

Czuję tylko silny powiew wiatru czy przewiew w mieszkaniu.

Zwykle od razu przestaję myśleć o czynnościach, które wykonywałem (wykonywałam) przez dłuższy czas.

Dostrzegam migotanie gwiazd.

Czuję smak jedynie ostrych przypraw dodanych do potraw.

Bez trudu potrafię pogodzić się ze stratą, np. zgubieniem czy zniszczeniem jakiegoś przedmiotu.

Przed wyjściem z domu kilkakrotnie wykonuje pewne stałe czynności, np. poprawiam włosy, ubranie.

Czuję tylko silne zapachy.

Rzadko dostrzegam niewielkie usterki w wykonaniu przedmiotów. Np. plamki, pęknięcia, zarysowania.

Długo przechowuję przedmioty (listy, pamiątki), z którymi wiążą się miłe przeżycia.

Czuję tylko znaczne zmiany temperatury w powietrzu.

Często wraca mi do głowy jakaś uporczywa myśl.

Gdy wchodzę do pomieszczeń, to czuję charakterystyczne zapachy, np. kosmetyków, papierosów, pasty do podłogi.

Łatwo dostrzegam zapadający zmierzch.

Rzadko wracam w myślach do osiągniętych sukcesów.

Jeśli usłyszę niepochlebną uwagę o sobie, to ciągle o tym myślę.

Często przechodząc obok sklepów czuję charakterystyczne zapachy, np. świeżego pieczywa, owoców.

Jeśli jestem czymś zdenerwowany (zdenerwowana), to wciąż mimowolnie wykonuję te same czynności, np. chodzę.

Czuję, że potrawa nie jest osolona, dopiero gdy ktoś zwróci mi na to uwagę.

Po ważnej rozmowie zwykle od razu przestaję o niej myśleć.

Zwykle czuję zapach kawy w pomieszczeniu.

Żeby wyraźnie słyszeć, muszę zastawić radio czy magnetofon głośniej niż inni.

Jeśli myślę o czymś intensywnie, to często mimo woli powtarzam pewne ruchy, np. ruszam nogą, bębnię palcami.

Długo przeżywam rozczarowania po doznanych niepowodzeniach.

Często wracam myślami do minionych przyjemnych zdarzeń.

Natychmiast czuję, gdy chodzi po mnie jakiś owad, np. komar lub mucha.

Często przed zaśnięciem przypominam sobie rozmowy, które prowadziłem (prowadziłam) w ciągu dnia.

Rzadko wracam w myślach do raz już powziętych decyzji.

Często czuję jakiś zapach, dopiero gdy ktoś zwróci mi na to uwagę.

Szybko zapominam o doznanych upokorzeniach.

Rzadko czuję zapach ziół czy przypraw dodanych do potraw.

Metryka

Respondent

Płeć

Wykształcenie

Wielkość miejscowości - liczba mieszkańców

Ankieter

Uwagi