badanie mailowe TK

Czy odpowiedź ze strony Dostawcy nastąpiła w okresie do 7 dni roboczych?

W jakim terminie?

Czy sprzedawca dopytał o szczegóły zamówienia przed wyceną?

W jaki sposób

Czy sprzedawca w odpowiedzi na zapytanie przedstawił się z imienia i nazwiska

Czy sprzedawca w odpowiedzi na zapytanie państwa podał w referencji numer zapytania lub też datę rozmowy telefonicznej lub też datę i adres adresu email, z którego było wysłane zapytanie?

Czy sprzedawca przedstawił:

a) cechy główne produktu

b) dodatkowe zastosowanie produktu

c) warunki gwarancji

d) warunki użytkowania

e) czas realizacji zamówienia

f) cenę zakupu dla zamówienia wg zapytania

g) warunki płatności

Czy zostały wskazane nazwy minimum 2 podmiotów wykorzystujących produkt o który pyta Zamawiający (ocena wartości referencjyjnej)?

Czy sprzedawca skontaktował się z panem(ią) po przesłaniu wyceny w formie telefonicznej lub elektronicznej?

Kiedy?

Jeżeli nastąpił kontakt poofertowy ze strony sprzedawcy dostawcy to czy sprzedawca zaoferował dodatkowe rabaty celem ułatwienia podjęcia decycji?

Czy osoba w BOK pytała o tryb zamówienia?(podmioty publiczne korzystają z różnych trybów zamówień)

Jaki został wskazany tryb zamówienia przez audytora?

Czy zadano pytanie o koncesję?

(nie dotyczy służb z definicji - mundurowych)

Czy w przypadku braku informacji w BOK przekazano skutecznie kontakt do innego handlowca?

Imię i nazwisko handlowca, do którego przekazany był kontakt:

Czy osoba w BOK wskazała na unikalne cechy wyrobu, odróżniające go od wyrobów konkurencji na plus?

(niezależnie co ten plus znaczy i czy jest realnie wartością dodaną)

Czy została przekazana karta produktu?

Czy karta produktu była jasna, czytelna i pasowała do zapytania?

Czy sprzedawca opisał w sposób zrozumiały charaketystykę produktu?

Czy sprzedawca opisał w sposób zrozumiany warunki użytkowania?

Czy sprzedawca opisał w sposób zrozumiały warunki gwarancyjne?

Czy sprzedawca w sposób zrozumiały podał widełki cenowe produktu?

Uwagi od siebie

Data wysłania zapytania e-mail wg formatu: DD-MM-RRRR

Godzina wysłania zapytania e-mail wg formatu: GG:MM

Adres e-mail nadawcy, z jakiego wysyłane było zapytanie e-mail

Adres e-mail odbiorcy

O jaki produkt pytał audytor?

Nazwa dostawcy

Imię i pierwsza litera nazwiska audytora