badanie HoReCa

Respondent

Zakup i zużycie produktów - kwestionariusz badawczy

1. Mąka

1.1. Jakie jest tygodniowe zużycie mąki (ogółem kg tj. pszennej oraz żytniej, czy ziemniaczanej)

1.2. Jakie jest tygodniowe zużycie mąki pszennej (kg)

1.3. Jakie jest tygodniowe zużycie mąki żytniej (kg)

1.4. Proszę o podanie marki nr 1 mąki pszennej

1.5. Proszę o podanie marki nr 2 mąki pszennej

1.6. Proszę o podanie marki nr 1 mąki żytniej

1.7. Proszę o podanie marki nr 2 mąki żytniej

1.8. Proszę o podanie nazwy głównego dostawcy mąki pszennej

1.9. Jaka jest częstość zakupu i waga mąki pszennej


1.10. Proszę o podanie nazwy głównego dostawcy mąki żytniej

1.11. Jaka jest częstość zakupu i waga mąki żytniej


2. Drożdże piekarskie

2.1. Jakie jest tygodniowe zużycie drożdży (ogółem tj. do ciast słodkich i kwaśnych, kg)

2.2. Jakie jest tygodniowe zużycie drożdży uniwersalnych (kg)

2.3. Proszę o podanie marki 1 drożdży uniwersalnych

2.4. Proszę o podanie marki 2 droższy uniwersalnych

2.5. Czy jest Pan(i) zainteresowana stosowaniem drożdży uniwersalnych w przyszłości?

2.6. Proszę o podanie nazwy głównego dostawcy drożdży uniwersalnych

2.7. Jaka jest częstość zakupu i waga drożdzy uniwersalnych


2.8. Jakie jest tygodniowe zużycie drożdży do ciast kwaśnych (kg)?

2.9. Proszę o podanie nazwy marki 1 drożdży do ciast kwaśnych

2.10. Proszę o podanie nazwy marki 2 droższy do ciast kwaśnych

2.11. Czy jest Pan(i) zainteresowana stosowaniem drożdży do ciast kwaśnych w przyszłości?

2.12. Proszę o podanie nazwy głównego dostawcy drożdży do ciast kwaśnych

2.13. Jaka jest częstość zakupu i waga drożdży do ciast kwaśnych


2.14. Jakie jest tygodniowe zużycie drożdży do ciast słodkich (kg)?

2.15. Proszę o podanie marki 1 drożdży do ciast słodkich

2.16. Proszę o podanie marki 2 droższy do ciast słodkich

2.17. Czy jest Pan(i) zainteresowana stosowaniem drożdży do ciast słodkich w przyszłości?

2.18. Proszę o podanie nazwy głównego dostawcy drożdży do ciast słodkich

2.19. Jaka jest częstość zakupu i waga drożdźy do ciast kwaśnych?


2.20. Jakie jest tygodniowe zużycie drożdży płynnych (kg)?

2.21. Proszę o podanie marki 1 drożdży płynnych

2.22. Proszę o podanie marki 2 droższy płynnych

2.23. Czy jest Pan(i) zainteresowana stosowaniem drożdży płynnych w przyszłości?

2.24. Proszę o podanie nazwy głównego dostawcy drożdży płynnych

2.25. Jaka jest częstość zakupu i waga drożdży płynnych?


3. Zakwas

3.1. Czy używacie państwo zakwasu?

3.2. Tygodniowe zużycie zakwasu(kg)

3.3. Zakwas naturalny czy przemysłowy?

3.4. Proszę o podanie marki zakwasu

3.5. Proszę o podanie nazwy głównego dostawcy zakwasu

4. Mieszanki ciastkarskie

4.1. Proszę o podanie marki nr 1 mieszkanki ciastkarskiej

4.2. Jakie jest tygodniowe zużycie mieszkanki ciastkarkiej (kg)?

4.3. Proszę o podanie nazwy producenta mieszanki ciastkarskiej

4.4. Proszę o podanie nazwy głównego dostawcy mieszanki ciastkarskiej

4.5. Jaka jest częstość zakupu i waga mieszanki ciastkarskiej?


4.6. Czy jest Pan(i) zainteresowana stosowaniem mieszanki w przyszłości?

5. Polepszacze

5.1. Proszę o podanie marki nr 1 polepszacza

5.2. Jakie jest tygodniowe zużycie polepszacza(kg)?

5.3. Proszę o podanie nazwy produducenta polepszacza

5.4. Proszę o podanie nazwy dostawcy polepszacza

5.5. Jaka jest częstość zakupu i waga polepszacza?


5.6. Czy jest Pan(i) zainteresowana stosowaniem polepszacza w przyszłości?

6. Cukier

6.1. Jakie jest tygodniowe zużycie cukru (ogółem, kg, tony)?

6.2. Ile wynosi tygodniowe zużycie cukru do produkcji (kg)?

6.3. Ile wynosi tygodniowe zużycie cukru do konsumpcji (kg)?

6.4. Proszę o podanie marki cukru 1

6.5. Proszę o podanie marki cukru 2

6.6. Proszę o podanie nazwy dostawcy cukru marki 1

6.7. Proszę o podanie nazwy dostawcy cukru marki 2

6.8. Jaka jest częstość zakupu i waga cukru?


6.9. Czy jest Pan(i) zainteresowana stosowaniem cukru w przyszłości?

7. Tłuszcze piekarnicze (ogółem)

7.1. Ile wynosi tygodniowe zużycie tłuszczy roślinnych, zwierzęcych i margaryn (ogółem, wszystkich razem w l/kg wszystkie tłuszcze razem)?

7.2. Jakie jest procent zużycia tłuszczy roślinnych (oleje) w kg?

7.3. Jaki jest procent zużycia tłuszczy zwierzęcych - masła (w kg)?

7.4. Jaki jest procent zużycia tłuszczy zwierzęcych - smalcu (w kg)?

7.5. Jaki jest procent zużycia margaryny w kg?

7.6. Jaki jest procent zużycia innych tłuszczy w kg?


8. Płynne oleje roślinne (tłuszcze roślinne)

8.1. Proszę o podanie marki nr 1 oleju roślinnego

8.2. Proszę o podanie nazwy dostawcy marki oleju nr 1

8.3. Jaki jest główny powód współpracy z dostawcą marki oleju nr 1?

8.4. Proszę o podanie marki oleju nr 2

8.5. Proszę o podanie nazwy dostawcy marki oleju nr 2

8.6. Jaki jest główny powód współpracy z dostawcą marki oleju nr 2?

8.7. Jaki jest procent wykorzystania oleju roślinnego w produkcji jako składnik ciasta (ciastkarsko-piekarski)?

8.8. Jaki jest procent wykorzystania oleju roślinnego w produkcji jako składnik kremu/ masy/ nadzienia (ciastkarsko-piekarski)?

8.9. Jaki jest procent wykorzystania oleju roślinnego w produkcji jako frytura do głębokiego/ wielokrotnego smażenia?

8.10. Jaka jest częstość zakupu i waga oleju roślinnego?


8.11. Czy jest Pan(i) zainteresowana stosowaniem olejów roślinnych w przyszłości?

9. Masło

9.1. Proszę o podanie marki nr 1 masła

9.2. Proszę o podanie nazwy dostawcy masła marka nr 1

9.3. Jaki jest powód współpracy z dostawcą masła marki nr 1?

9.4. Proszę o podanie marki nr 2 masła

9.5. Proszę o podanie nazwy dostawca masła marki nr 2

9.6. Jaki jest powód współpracy z dostawcą masła marki nr 2?

9.7. Jaki jest procent wykorzystania masła w produkcji jako składnik ciasta (ciastkarsko-piekarski)?

9.8.Jakie jest procent wykorzystania masła w produkcji jako składnik kremu/ masy/ nadzienia (ciastkarsko-piekarski)?

9.9.Jaki jest procent wykorzystania masła w produkcji jako frytura do głębokiego/ wielokrotnego smażenia?

9.10. Jaka jest częstość zakupu i waga masła?


9.11. Czy jest Pan(i) zainteresowana stosowaniem masła w przyszłości?

10. Smalec

10.1. Proszę o podanie marki nr 1 smalcu

10.2. Proszę o podanie nazwy dostawcy smalcu marka nr 1

10.3. Jaki jest powód współpracy z dostawcą smalcu marki nr 1?

10.4. Proszę o podanie marki nr 2 smalcu

10.5. Proszę o podanie nazwy dostawcy smalcu marki nr 2

10.6. Jaki jest powód współpracy z dostawcą smalcu marki nr 2

10.7. Jaki jest procent wykorzystania smalcu w produkcji jako składnik ciasta (ciastkarsko-piekarski)?

10.8. Jaki jest procent wykorzystania smalcu w produkcji jako składnik kremu/ masy/ nadzienia (ciastkarsko-piekarski)?

10.9. Jaki jest procent wykorzystania smalcu w produkcji jako frytura do głębokiego/ wielokrotnego smażenia?

10.10. Częstość zakupu i waga smalcu


10.11. Czy jest Pan(i) zainteresowana stosowaniem smalcu w przyszłości?

11. Margaryny

11.1. Proszę o podanie marki nr 1 margaryny

11.2. Proszę o podanie nazwy dostawcy margaryny marka nr 1

11.3. Jaki jest powód współpracy z dostawcą margaryny marka nr 1

11.4. Proszę o podanie marki nr 2 margaryny

11.5. Proszę o podanie nazwy dostawcy margaryny marka nr 2

11.6. Jaki jest powód współpracy z dostawcą margaryny marka nr 2

11.7. Jaki jest procent wykorzystania margaryny w produkcji jako składnik ciasta (ciastkarsko-piekarski)?

11.8. Jaki jest procent wykorzystania margaryny w produkcji jako składnik kremu/ masy/ nadzienia (ciastkarsko-piekarski)?

11.9. Jaki jest procent wykorzystania margaryny w produkcji jako frytura do głębokiego/ wielokrotnego smażenia?

11.10. Częstość zakupu i waga margaryny


11.11. Czy jest Pan(i) zainteresowana stosowaniem margaryny w przyszłości?

12. Frytury

12.1. Proszę o podanie marki nr 1 frytury

12.2. Proszę o podanie nazwy dostawcy frytury marka nr 1

12.3. Jaki jest powód współpracy z dostawcą frytury marka nr 1?

12.4. Proszę o podanie marki nr 2 frytury

12.5. Proszę o podanie nazwy dostawcy frytury marka nr 2

12.6. Jaki jest powód współpracy z dostawcą frytury marka nr 2?

12.7. Jaki jest procent wykorzystania frytury w produkcji jako składnik ciasta (ciastkarsko-piekarski)?

12.8. Jaki jest procent wykorzystania frytury w produkcji jako składnik kremu/ masy/ nadzienia (ciastkarsko-piekarski)?

12.9. Jaki jest procent wykorzystania frytury w produkcji jako frytura do głębokiego/ wielokrotnego smażenia?

12.10. Częstość zakupu i waga frytury


12.11. Czy jest Pan(i) zainteresowana stosowaniem frytury w przyszłości?

13. Mięsa

13.1. Proszę o podanie nazwy producenta mięsa nr 1, z którym najczęściej państwo współpracujecie

13.2. Proszę o podanie nazwy dostawcy mięsa nr 1

13.3. Jaki jest powód współpracy z dostawcą mięsa nr 1?

13.4. Proszę o podanie nazwy producenta mięsa nr 2, z którym państwo współpracujecie

13.5. Proszę o podanie nazwy dostawcy mięsa nr 2

13.6. Jaki jest powód współpracy z dostawcą mięsa nr 2?

13.7. Gatunek mięsa - 1

13.8. Rodzaj mięsa - 1

13.9. Tygodniowe zużycie (kg)

13.10. Forma opakowania

13.11. Gatunek mięsa - 2

13.12. Rodzaj mięsa - 2

13.13. Tygodniowe zużycie (kg)

13.14. Forma opakowania

13.15. Gatunek mięsa - 3

13.16. Rodzaj mięsa - 3

13.17. Tygodniowe zużycie mięsa (kg)

13.18. Forma opakowania mięsa np. wekowane, folia, tacka, skrzynia z lodem

14. Sery kozie

14.1. Czy kupuje Pan(i) sery kozie?

14.2. Ser kozi marka nr 1

14.3. Dostawca sera kozieego nr 1

14.4. Tygodniowe zużycie sera koziego (kg)

14.2. Czy był(a)by Pan(i) zainteresowany(a) zakupem w przyszłości?

14.3. Ile kg tygodniowo chciałby pan kupować sera koziego?

Dane metrykowe

M1. Liczba kucharzy na kuchni?

M2. Liczba piekarzy na kuchni?

M3. Liczba ciastkarzy na kuchni?

M4. Liczba chłodni?

M5. Liczba lodówek?

M6. Powierzchnia zaplecza gastronomicznego? (cześć przygotowawcza)

M7. Liczba pieców elektrycznych?

M8. Liczba pieców na drewno?

M9. Liczba frytownic?

M10. Liczba pieców do pizzy?

M11. Liczba bemarów?

K1. Miejscowość

K2. Telefon

K3. Nazwa

K4. Adres e-mail

Ankieter

Uwagi