analiza soc-ekonom

Kwestionariusz wywiadu

Projekt

Numer działki

Data przeprowadzenia wywiadu:

numer telefonu

miasto

ulica i numer budynku

kod pocztowy, poczta

ogólny opis gospodarstwa domowego

ankietowany

1. Charakterystyka osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym

Osoba 1

Płeć

Wiek

Wykształcenie

Aktywność zawodowa

Osoba 2

Płeć

Wiek

Wykształcenie

Aktywność zawodowa

Osoba 3

Płeć

Wiek

Wykształcenie

Aktywność zawodowa

Osoba 4

Płeć

Wiek

Wykształcenie

Aktywność zawodowa

Osoba 5

Płeć

Wiek

Wykształcenie

Aktywność zawodowa

Osoba 6

Płeć

Wiek

Wykształcenie

Aktywność zawodowa

Osoba 7

Płeć

Wiek

Wykształcenie

Aktywność zawodowa

Osoba 8

Płeć

Wiek

Wykształcenie

Aktywność zawodowa

Osoby niepełnosprawne


Ile osób?

Osoby przewlekle chore


Ile osób?

Osoby starsze, wymagające intensywnej opieki


Ile osób?

2. Zwierzęta hodowlane

Krowy


Ile?

Owce


Ile?

Świnie


Ile?

Kozy


Ile?

Drób


Ile?

Koń


Ile?

Inne 1


jakie

Ile?

Inne 2


jakie

Ile?

3. Maszyny rolnicze

Maszyna 1


Maszyna 2


Maszyna 3


Maszyna 4


Maszyna 5


Maszyna 6


Maszyna 7


Maszyna 8


Maszyna 9


Maszyna 10


4. Nieruchomosci oraz uprawy rolne

Jakiego rodzaju ziemia, oraz o jakiej powierzchni stanowi własność osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym i znajduje się na terenie objętym procedują wywłaszczenia?

Pole uprawne


Powierzchnia

Sad


Powierzchnia

Pastwisko


Powierzchnia

Ogród warzywny


Powierzchnia

Ogródek działkowy


Powierzchnia

Ziemia nieuprawna


Powierzchnia

Inne


Powierzchnia

5. Jakiego rodzaju ziemia, oraz o jakiej powierzchni stanowi własność osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym i znajduje się na terenie nieobjętym procedują wywłaszczenia?

Pole uprawne


Powierzchnia

Sad


Powierzchnia

Pastwisko


Powierzchnia

Ogród warzywny


Powierzchnia

Ogródek działkowy


Powierzchnia

Ziemia nieuprawna


Powierzchnia

Inne


Powierzchnia

6. Jakiego rodzaju uprawy, stanowiące własność osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, prowadzone są na terenie objętym procedurą wywłaszczenia

Zboża

Obszar (ha)

Plony (tony/rok)

Przychody rocznie

Ziemniaki

Obszar (ha)

Plony (tony/rok)

Przychody rocznie

Owoce

Obszar (ha)

Plony (tony/rok)

Przychody rocznie

Warzywa

Obszar (ha)

Plony (tony/rok)

Przychody rocznie

Kukurydza

Obszar (ha)

Plony (tony/rok)

Przychody rocznie

Inne


Obszar (ha)

Plony (tony/rok)

Przychody rocznie

7. Jakiego rodzaju uprawy, stanowiące własność osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, prowadzone są na terenie nieobjętym procedurą wywłaszczenia

Zboża

Obszar (ha)

Plony (tony/rok)

Przychody rocznie

Ziemniaki

Obszar (ha)

Plony (tony/rok)

Przychody rocznie

Owoce

Obszar (ha)

Plony (tony/rok)

Przychody rocznie

Warzywa

Obszar (ha)

Plony (tony/rok)

Przychody rocznie

Kukurydza

Obszar (ha)

Plony (tony/rok)

Przychody rocznie

Inne


Obszar (ha)

Plony (tony/rok)

Przychody rocznie

8. Zabudowania na terenie objętym procedurą wywłaszczenia

Budynek 1

Funkcja

Wiek budynku

Liczba kondygnacji

Powierzchnia

Typ

Budynek 2

Funkcja

Wiek budynku

Liczba kondygnacji

Powierzchnia

Typ

Budynek 3

Funkcja

Wiek budynku

Liczba kondygnacji

Powierzchnia

Typ

Budynek 4

Funkcja

Wiek budynku

Liczba kondygnacji

Powierzchnia

Typ

Budynek 5

Funkcja

Wiek budynku

Liczba kondygnacji

Powierzchnia

Typ

Budynek 6

Funkcja

Wiek budynku

Liczba kondygnacji

Powierzchnia

Typ

Budynek 7

Funkcja

Wiek budynku

Liczba kondygnacji

Powierzchnia

Typ

Budynek 8

Funkcja

Wiek budynku

Liczba kondygnacji

Powierzchnia

Typ

9. Korzystanie z instytucji znajdujących się w miejscowości objętej procedurą wywłaszczenia lub w jej sąsiedztwie

Instytucja 1

Nazwa

Liczba osób w gospodarstwie domowym korzystających z instytucji

Częstotliwość korzystania z instytucji

Instytucja 2

Nazwa

Liczba osób w gospodarstwie domowym korzystających z instytucji

Częstotliwość korzystania z instytucji

Instytucja 3

Nazwa

Liczba osób w gospodarstwie domowym korzystających z instytucji

Częstotliwość korzystania z instytucji

Instytucja 4

Nazwa

Liczba osób w gospodarstwie domowym korzystających z instytucji

Częstotliwość korzystania z instytucji

Instytucja 5

Nazwa

Liczba osób w gospodarstwie domowym korzystających z instytucji

Częstotliwość korzystania z instytucji

Instytucja 6

Nazwa

Liczba osób w gospodarstwie domowym korzystających z instytucji

Częstotliwość korzystania z instytucji

Instytucja 7

Nazwa

Liczba osób w gospodarstwie domowym korzystających z instytucji

Częstotliwość korzystania z instytucji

Instytucja 8

Nazwa

Liczba osób w gospodarstwie domowym korzystających z instytucji

Częstotliwość korzystania z instytucji

10. Jakie według Pana(i) są najważniejsze instytucje w tej miejscowości?

11. Jakie według Pana(i) są najważniejsze inne miejsca w tej miejscowości?

12. Jakie inne niedogodności, nieuwzględnione w odpowiedziach na wcześniejsze pytania, pociągnie za sobą wywłaszczenie?

13. Czy działka, której jest Pan(i) właścicielem/współwłaścicielem objęta jest programem wsparcia finansowego lub dotacjami kierunkowymi UE lub innych podmiotów? Jeżeli tak to jakich?

14. Czy działka, której jest Pan(i) właścicielem/współwłaścicielem stanowi przedmiot zabezpieczenia została ustanowiona na niej hipoteka lub też istnieje podstawa prawna do roszczeń osób trzecich do tej działki? Jeżeli tak, to proszę opisać

15. Czy na działce prowadzone są inwestycje długoterminowe?

16. Proszę opisać formę odszkodowania za przejętą nieruchomość lub jej część tj. "odszkodowanie w pieniądzu" czy "ziemia za ziemię"?

Ankieter

Koder

Nr ankiety

Uwagi