Badanie opinii klientów marketu

1. Czy słyszała Pani /Pan muzykę na sklepie?

1b. Jak ocenia Pan(i) muzykę w sklepie?

oceny od 1 do 5, z czego 5 to najwyższa odpowiedź

2. Czy preferuje Pan(i) zakupy w towarzystwie muzyki?

3. Czy słyszała Pan(i) w sklepie komunikaty promocyjne/produktowe, informujące o cenach lub promocjach?

4. Czy zdarzyło się Panu(i) kupić produkt po usłyszeniu takiego komunikatu?

Metryki

M1. Płeć

M2. Grupa wiekowa

M3. Sklep

Ankieter

Uwagi