Badanie preferencji

Dzień dobry, moje nazwisko () i dzwonię z Centrum Badań Rynkowych i Społecznych do pana(i) ponieważ prowadzimy badanie opinii mieszkańców  odnośnie rozpoczętej inwestycji Pasażu Warmińskiego w Lidzbarku Warmińskim. (gdyby respondent nie kojarzy to podajemy przy ul. Olsztyńskiej 6 vis a vis Term Warmińskich.) Ankieta jest anonimowa, zajmuje ok 4-5 minut a odpowiedzi będą uśredniane, czy możemy zaczynać?

Kwestionariusz badawczy

1. Co pan(i) sądzi o rynku lokalnych centrów handlowych w Lidzbarku Warmińskim?

2. Czy pana(i) potrzeby konsumenckie pod kątem możliwości robienia zakupów wielbranżowych w jednym miejscu na rynku lokalnym (przed wprowadzeniem stanu epidemii) były zaspokojone:

3.Co pan(i) sądzi o rozpoczętej inwestycji Pasażu Warmińskiego przy ul. Olsztyńskiej 6 vis a vis Term Warmińskich, który będzie zawierał zarówno duży sklep spożywczy i wiele sklepów innych branż

4. Co jest wg pana(i) największą zaletą lokalizacji?

5. Co jest wg pana(i) największą wadą lokalizacji?

6. Czy przed dniem wprowadzenia stanu epidemii wirusa COVID-SARS-2 odwiedzał(a) pan(i) centra handlowe?

6a. Nazwa C.H.

6b. W jakim celu odwiedzał(a) pan(i) C.H.? (wpisujemy rodzaj zakupów)

6a. Dlaczego nie?

7. Jakie usługi powinny znaleźć się w C.H.?

8. Jakie marki odzieżowe/usługowe powinny znaleźć się w C.H.?

9a. Gdzie kupuje pan(i) zazwyczaj odzież?

Jeżeli respondent wskazuje na e-commerce podać nazwę sklepu np. www.domodi.pl

9b. Jak często kupuje pan(i) odzież?

9c. Ile pan(i) wydaje średnio na zakup odzieży?

10a. Gdzie kupuje pan(i) zazwyczaj buty?

10b. Jak często kupuje pan(i) buty?

10c. Ile pan(i) wydaje średnio na zakup butów?

11a. Gdzie kupuje pan(i) zazwyczaj chemię gospodarczą i środki higieny osobistej?

11b. Ile wydaje pan(i) średnio miesięcznie na chemię gospodarczą i środki higieny osobistej?

12a. Gdzie kupuje pan(i) zazwyczaj artykuły spożywcze?

12b. Ile wydaje pan(i) średnio miesięcznie na zakupy spożywcze?

13. Czy robił(a)by pan(i) zakupy w planowanym parku handlowym?

14. Jak docierał(a)by pan(i) do Pasażu Warmińskiego?

Inne - jakie?

To już koniec ankiety, przejdźmy zatem do metryki/statystyk

Metryczka

Płeć

Grupa wiekowa

Wykształcenie

Wielkość gospodarstwa domowego

Dochód netto (na rękę) gospodarstwa domowego (wszystkich zamieszkałych w domu)

Status zawodowy respondenta

Inne - jakie?

Liczba dzieci w rodzinie do 10 roku życia?

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr klatki/ domu (bez numeru lokalu-do weryfikacji wykonania ankiety)

Nr telefonu. Nie pytamy respondenta o numer tylko spisujemy bazy do weryfikacji ankiety

Ankieter

Uwagi


To były wszystkie pytania w ankiecię, dziękuję za udział i życzę dobrego dnia