Badanie innowacyjności rynku nieruchomości

Wprowadzenie

Dzień dobry: moje nazwisko: ____________ i dzwonię z agencji CeBRiS, ponieważ prowadzimy ogólnopolskie badanie preferencji przedsiębiorstw budownictwa mieszkaniowego wobec innowacji na instytucji naukowej (Politechniki Częstochowskiej). Z kim u państwa mogę porozmawiać odnośnie rozwiązań innowacyjnych? (po przełączeniu lub potwierdzeniu przez rozmówcę, że znim przechodzimy dalej)
Dodam tylko, że ankieta trwa ok 10 minut, nie nagrywamy rozmów, a odpowiedzi zebrane w badaniach są uśredniane, na podstawie których opracowywane są wnioski do celów naukowych. W zamian za udział w badaniu otrzymujecie Państwo rabat na badania marketingowe do wykorzystania do końca roku 2021 np. badania preferencji mieszkańców rynku lokalnych wobec lokalizacji, badania preferencji klientów końcowych wobec standardów wykończenia, czy też usług dodanych typu SMART HOME, badania wizerunku deweloperów na rynkach lokalnych. Z Czy możemy zacząć ankietę?

Kwestionariusz badawczy

P1. Czy w swojej działalności na rynku nieruchomości wprowadzają Państwo innowacje (wszelkiego rodzaju nowatorskie rozwiązania w działalności firmy)?

P2. Dlaczego nie wprowadzacie Państwo innowacji?

Tutaj ankieter zapisuje 2 kluczowe motywy podane spontanicznie przez respondenta.

P3. Czy wg pana (i) rynek klienta potrzebuje innowacji?

Jakich innowacji?

P4. Czy w przeszłości próbowaliście Państwo wdrażać innowacje?

Jakie innowacje?

P2. Jakie są motywy wprowadzenia innowacji w działalność Państwa firmy na rynku nieruchomości?

Z listy odpowiedzi poniżej, którą odczytam proszę uszeregować motywy według ważności od 1 do 4, gdzie ocena 1 oznacza najmniej ważny motyw i 4 – najważniejszy motyw
zmniejszenie szkodliwości dla środowiska

presja ze strony konkurencji

poprawa jakości oferowanych produktów i usług

zwiększenie udziału w rynku

inne

P3. Jeśli stosują Państwo innowacje, to jakiego rodzaju?

Z listy innowacji, którą odczytam proszę wybrać te które Państwo stosują - można wybrać więcej niż jedną odpowiedź

P4. Które z poniższych rodzajów innowacji są w działalności Państwa firmy najważniejsze, a które odgrywają marginalną rolę?

Z listy innowacji, którą panu odczytam proszę przyporządkować ważność od 1 do 4, przy czym 1 – najmniejszy wpływ, 4 - najsilniejszy wpływ
innowacje techniczne i technologiczne

innowacje procesowe i organizacyjne

innowacje marketingowe

innowacje finansowe

P5. Wprowadzane przez Państwa innowacje są wynikiem ...

Z listy odpowiedzi, którą odczytam proszę wybrać jedną

Jakie inne?

P6. Czy współpracują Państwo z innymi podmiotami przy tworzeniu innowacji?

P7. Jakie są powody współpracy Państwa firmy z innymi podmiotami przy tworzeniu innowacji?

Z listy odpowiedzi które odczytam proszę o wybranie maksymalnie dwóch

Jakie inne?

P7. Czy współpracują Państwo z innymi podmiotami przy wprowadzaniu innowacji?

P8. Jakie są powody współpracy Państwa firmy z innymi podmiotami przy wprowadzaniu innowacji?

Z listy odpowiedzi poniżej, którą odczytam proszę o wybranie maksymalnie dwóch

P8. Jakiego typu wsparcie jest Państwu potrzebne do prowadzenia działalności innowacyjnej?

można wybrać więcej niż jedną odpowiedź

P11. Które z poniższych barier wprowadzania innowacji napotykają Państwo oraz uważają za najistotniejsze?

odpowiedź uszereguj według ważności od 1 do 6, gdzie 1 oznacza najmniej a 6 najbardziej istotne
brak środków finansowych

zbyt skomplikowane przepisy prawne

niepewność rezultatów działalności innowacyjnej

brak wystarczających kwalifikacji

brak rozpoznania potrzeb rynkowych firny w zakresie innowacji

brak informacji na temat dostępnej technologii

inne

żadne z powyższych, ponieważ nie wprowadzamy innowacji

P12.Które z poniższych barier wprowadzania innowacji napotykają uważają za najistotniejsze?

odpowiedź uszereguj według ważności od 1 do 6, gdzie 1 oznacza najmniej a 6 najbardziej istotne
brak środków finansowych

zbyt skomplikowane przepisy prawne

niepewność rezultatów działalności innowacyjnej

brak wystarczających kwalifikacji

brak rozpoznania potrzeb rynkowych firny w zakresie innowacji

brak informacji na temat dostępnej technologii

inne

żadne z powyższych, ponieważ nie wprowadzamy innowacji

P13. Czy prowadzą Państwo pomiar ryzyka w ramach działalności innowacyjnej na rynku nieruchomości?

P14. Jak oceniają Państwo przyszłą działalność własnej firmy w ramach wprowadzania innowacji?

P15. Jak oceniają Państwo skuteczność innowacji, czy zaangażowane środki w działalność innowacyjną przyniosły oczekiwany efekt?

(ankieter zaznacza odpowiedź dopiero wtedy, kiedy respondent spontanicznie odpowiada, że nie wie)

P16. Czy poprzez wprowadzenia innowacji w zakresie budownictwa mieszkaniowego udało się osiągnąć?

Z listy odpowiedzi, którą zaraz odczytam proszę wybrać jedną, z którą pan(i) się utożsamia

Jakie inne?

P17. Proszę uszeregować według ważności korzyści ekologiczne wynikające z wprowadzania innowacji na rynek nieruchomości.

Odczytane korzyści proszę uszeregować według ważności od 1 do 6, gdzie ocena 1 – mało ważne a ocena 6 – bardzo ważne
energooszczędność przez racjonalne wykorzystanie energii (wykorzystanie OZE – odnawialnych źródeł energii)

poprawa środowiska w zrównoważonym budynku

ograniczenie szkodliwej emisji CO2

wykorzystanie technologii proekologicznych i surowców wtórnych

efektywna gospodarka wodna

racjonalna gospodarka odpadami

P18. Uszereguj według ważności innowacje jako czynniki wpływające na zainteresowanie tym budownictwem (cechy użytkowe).

Odczytane korzyści proszę uszeregować według ważności od 1 do 4, gdzie ocena 1 – mało ważne a ocena 4 – bardzo ważne
redukcja kosztów eksploatacji budynku

duża jego funkcjonalność

łatwość obsługi zamontowanych systemów innowacyjnych

możliwość rozbudowy i zdalnego dostępu

P19. Uszereguj według ważności najważniejsze wyzwania dla rynku nieruchomości, a dotyczące budowania konkurencyjnej gospodarki w najbliższych latach.

Odczytane korzyści proszę uszeregować według ważności od 1 do 4, gdzie ocena 1 – mało ważne a ocena 4 – bardzo ważne
innowacyjność

wykorzystanie szans, jakie stwarza wspólny europejski rynek

stanowienie prostszego i lepszej jakości prawa

zwiększenie profesjonalizmu podmiotów działających na rynku nieruchomości (rzeczoznawców, pośredników, zarządców ale także deweloperów).

P20. Czy wprowadzanie innowacji do projektów mieszkaniowych stwarza trudności w zakresie zarządzania nimi?

P21. Na jakim poziomie wprowadzanie innowacji do projektów mieszkaniowych stwarza trudności?

P22. Wprowadzanie innowacji jest elementem strategii Państwa firmy?

Jakie inne?

P23. Jak zarządzają Państwo portfelem swoich innowacji. Poprzez:

Jakie inne?

P24. Czy w związku z pandemią COVID-19 będą Państwo rewidować przyszłe projekty inwestycyjne planowane do realizacji pod kontem wprowadzania innowacji?

P25. Czy w związku z pandemią COVID-19 przewidują Państwo spadek zainteresowania typową zabudową wielorodzinną?

Metryka respondenta

M1. Staż na rynku - od którego roku działacie Państwo na rynku?

M2. Zakres geograficzny działalności

M3. Kapitał przedsiębiorstwa

M4. Wielkość zatrudnienia

M5. Lokalizacja przedsiębiorstwa – nazwa miasta

M6. Nazwa przedsiębiorstwa

M7. Numer telefonu

M8. Ankieter