Badania marketingowe

W zależności od profilu grupy celu, problemu badawczego dane zbieramy z wykorzystaniem ilościowych technik: PAPI, CAPI, MOBI, TAPI, jak i telefonicznych – CATI.

W przypadku projektów jakościowych najczęściej wykorzystujemy: IDI, PDI, ITI oraz FGI.

Najczęściej realizowane badania:

  • badania czynników dyssatysfakcji klientów (próba aktualnych klientów oraz próba byłych klientów)
  • badania lojalności klientów (tylko twarde dane)
  • wskaźnik Rekomendacji Marki (Net Promoter Score®)
  • badania profilów klientów
  • badania znajomości marki
  • badania wizerunki marki
  • badania preferencji zakupowych (FMCG, HoReCa, przemysł/pół-przemysł)
  • analiza konkurencji

Zapytaj o badanie